Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Otevíráme sběrné dvory pro veřejnost (aktualizace březen 2021)

Otevíráme sběrné dvory pro veřejnost (aktualizace březen 2021) Od pondělí 22.3.2021 bude obnoven provoz sběrných dvorů (Skládka Pražská, Jiráskova, Kamenná a U Větrného mlýna) i pro veřejnost. více...

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...

Krátké aktuality

Krátké aktuality Zajímavé střípky z činností naší firmy. více...

Oběr vody na hřbitově v ulici Elišky Krásnohorské

Oběr vody na hřbitově v ulici Elišky Krásnohorské Dočasné omezení odběru vody na hřbitově v ulici Elišky Krásnohorské více...

Technické služby opravily hrobku rodiny Leidlových

Technické služby opravily hrobku rodiny Leidlových Technické služby města Chomutova opravily hrob rodiny Leidlových na městském hřbitově. více...

Křižovatka za Globusem po částečné rekonstrukci už nebude poruchová

Křižovatka za Globusem po částečné rekonstrukci už nebude poruchová První světelná křižovatka za Globusem směrem na Karlovy Vary prošla částečnou rekonstrukcí světelné dopravní signalizace. Velmi vytíženou křižovatku už nebudou sužovat časté poruchy. Nové algoritmy zajistí lepší propustnost na hlavním tahu. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky