Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Technické služby čekají měsíce oprav komunikací

Technické služby čekají měsíce oprav komunikací Technické služby začaly opravovat části komunikací, ve kterých vznikly po zimě takzvané výtluky. více...

Technické služby mají za sebou zimní sezónu bez problémů

Technické služby mají za sebou zimní sezónu bez problémů Letošní zima byla z pohledu technických služeb průměrná. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti komunikací se obešlo bez komplikací. více...

Technické služby začnou uklízet ulice

Technické služby začnou uklízet ulice Technické služby začnou zítra čistit ulice v rámci komplexního blokového čištění. více...

Technické služby motivují ke třídění již předškoláky

Technické služby motivují ke třídění již předškoláky Technické služby pomáhají motivovat ke třídění odpadů i děti již od raného věku. Ty se seznamují s tříděním i s nakládáním s odpady při četných exkurzích. více...

Technické služby se starají i o semafory, fontány či věžní hodiny

Technické služby se starají i o semafory, fontány či věžní hodiny Mezi každodenní činnosti pracovníků provozovny veřejného osvětlení patří kontrola všech světelných dopravních zařízení na území města. více...

Údržba komunikací si vyžádala zatím přes sto tun soli

Údržba komunikací si vyžádala zatím přes sto tun soli Poprvé v roce 2018 vyjely sypače Technických služeb bojovat se sněhem. Po úterní sněhové nadílce bylo zapotřebí veškeré techniky na odklízení sněhu i sypání komunikací. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky