Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...

Krátké aktuality

Krátké aktuality Zajímavé střípky z činností naší firmy. více...

AKTUÁLNĚ: Čištěné úseky města budou letos nově značené

AKTUÁLNĚ: Čištěné úseky města budou letos nově značené Na plánované komplexní čištění města budou letos lidé upozorňováni novým způsobem. Místo označení konkrétních ulic budou technické služby označovat celé zóny. více...

Olej po smažení lze nově ukládat do speciálních kontejnerů

Olej po smažení lze nově ukládat do speciálních kontejnerů Mezi recyklovatelné suroviny patří i jedlé tuky a oleje, které se odpadem v domácnosti stávají především po smažení. více...

Samosběry, kropičky a parta metařů opět vyčistí celé město

Samosběry, kropičky a parta metařů opět vyčistí celé město  Dnes začalo druhé kolo komplexního blokového čištění města. To budou pracovníci technických služeb čistit třikrát týdně. Skončí posledního října. více...

Chomutovanům Technické služby ochlazují vzduch

Chomutovanům Technické služby ochlazují vzduch  Přestože tropické léto je příjemné při dovolené, v každodenním životě je spíše přítěží. Proto se Technické služby města Chomutova se snaží od vedra obyvatelům ulehčit. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky