Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Papír a plast se budou svážet častěji

Papír a plast se budou svážet častěji Technické služby budou od začátku příštího roku častěji svážet separovaný papír a plast, zároveň se zvýší počet míst svozu bioodpadu. více...

Sypače Technických služeb letos poprvé vyjely

Sypače Technických služeb letos poprvé vyjely Technické služby letos poprvé vyjely do ulic odklízet sníh. Komunikace začaly sypače s pluhy ošetřovat před čtvrtou hodinou ranní. více...

Technické služby opravují spáry mezi kostkami

Technické služby opravují spáry mezi kostkami Technické služby v centru města doplňují spáry v kamenné dlažbě. Předchází tím případnému poničení silnice nebo chodníků. více...

Technické služby odstraňují nevyhovující pískoviště

Technické služby odstraňují nevyhovující pískoviště Technické služby i v letošním roce pokračují v likvidaci zastaralých nefunkčních pískovišť či venkovních sušáků. Odstraňují se vždy takové, které přestanou splňovat bezpečnostní normy. více...

Stovky sazenic vysázely Technické služby k cyklostezce

Stovky sazenic vysázely Technické služby k cyklostezce Více než tisíc nových sazenic keřů vysadili pracovníci Technických služeb na Zadních Vinohradech. více...

Technické služby se starají o cyklostezky

Technické služby se starají o cyklostezky Technické služby pravidelně čistí cyklostezky na území města. Trasy jsou během sezóny čisté a dobře průjezdné. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky