Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Úprava režimu KBČ

Úprava režimu KBČ Z důvodu celostátní karantény bude upraven režim blokového čištění. více...

Omezení provozu Technických služeb

Omezení provozu Technických služeb Z důvodu karanténních opatření přistoupili Technické služby k částečnému omezení provozu. více...

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově

Optimalizace odděleného sběru odpadu v Chomutově Technické služby se zapojili do projektu Evropské unie - Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí. více...

Krátké aktuality

Krátké aktuality Zajímavé střípky z činností naší firmy. více...

Technické služby odvezly čtrnáct tun vánočních stromků

Technické služby odvezly čtrnáct tun vánočních stromků Tisíce vánočních stromků nyní technické služby svážejí z města. Mnozí lidé si kouzlo Vánoc chtějí prodloužit, proto se odvážejí až do konce ledna. více...

Chomutov zaplavují staré pneumatiky. Za letošek jich technické služby odvezly z města už 11 tisíc

Chomutov zaplavují staré pneumatiky. Za letošek jich technické služby odvezly z města už 11 tisíc   Chomutov zaplavují staré pneumatiky. Místo aby je lidé odvezli do sběrného dvora, vyhodí je jednoduše do lesíka nebo postaví ke kontejnerům. Za letošní rok chomutovské technické služby sesbíraly po městě už neuvěřitelných 11 tisíc kusů pneumatik. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky