Technické služby města Chomutova

Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace (dále jen TSmCh) je organizace, jejímž zřizovatelem je statutární město Chomutov. Účel k němuž byla organizace zřízena spočívá v uspokojování potřeb osob nacházejících se na území města Chomutova, v zajišťování péče o Městem svěřený majetek. TSmCh mají možnost poskytovat služby v rámci schválené doplňkové činnosti ve spádových obcích a v dalších místech mimo katastr města Chomutova.

Aktuální informace

Vánoční stromky zjara pohnojí zahrady

Vánoční stromky zjara pohnojí zahrady Téměř třicet tun vánočních stromků skončilo v kompostárně Technických služeb. Ty stromky svážely od 2. do 31. ledna. více...

Technické služby téměř denně likvidují černé skládky

Technické služby téměř denně likvidují černé skládky Přes dva a půl milionu ročně stojí likvidace černých skládek ve městě. Technické služby je likvidují takřka denně. více...

S údržbou městského majetku pomáhá nový náklaďák i pojízdná dílna

S údržbou městského majetku pomáhá nový náklaďák i pojízdná dílna Většina činností technických služeb se odehrává v terénu a k tomu je zapotřebí řádného vybavení. Pro nejrůznější opravy a správu některého městského majetku nyní pracovníkům organizace slouží dva nové vozy. Nová pojízdná dílna nahradila již vysloužilou, menší valníkové auto rozšířilo vozový park technických služeb. více...

Popelářské vozy jezdily navíc celé svátky

Popelářské vozy jezdily navíc celé svátky Téměř sedmdesát tun odpadu svezly technické služby při mimořádných svozech o vánočních svátcích. více...

Stromek z ulice není vhodný jako vánoční, v bytě začne páchnout

Stromek z ulice není vhodný jako vánoční, v bytě začne páchnout Uříznout strom a dát si ho domů jako vánoční se v Chomutově nevyplatí. Technické služby totiž všechny jehličnany, které by mohli být vhodnými kandidáty pro zloděje, natírají speciálním přípravkem. více...

Vánoce na náměstí si lidé užívají i díky Technickým službám

Vánoce na náměstí si lidé užívají i díky Technickým službám Technické služby připravují náměstí 1. máje, aby si lidé mohli před Vánocemi dobře nakoupit a užít si vánoční atmosféru. Znamená to mnoho prací, z nichž některé nejsou vidět. více...

Jsme partnerem Statutárního města Chomutov při výstavbě nového sportovně a kulturně společenského areálu realizované v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Chomutova s názvem „Areál bývalých kasáren a přilehlého okolí“, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad a z rozpočtu České republiky