Čištění a zimní údržba komunikací

Jednou z priorit Technických služeb města Chomutova je zajištění čistoty města a v zimním období zajištění sjízdnosti místních komunikací, frézování, pluhování a posyp chemickým i inertním materiálem.