Aktuální informace

Čištěné úseky města budou letos nově značené

 

Na plánované komplexní čištění města budou letos lidé upozorňováni novým způsobem. Místo označení konkrétních ulic budou technické služby označovat celé zóny. “Nový způsob značení bude pro obyvatele přehlednější, bude označený začátek a konec zóny, která se bude čistit, a v celém tomto úseku bude tedy v dané době zákaz parkování,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Komplexní blokové čištění na území města Chomutova bude probíhat ve dvou etapách, a to v období od 26. března do 27. června a od 1. srpna do 31. října. Označení zón ponese nejen datum plánovaného čištění, ale i jeho trvání. “Tam, kde nebude možné označit určitou zónu, ponecháme stávající značení jednotlivých ulic,” doplnil mistr svozu odpadů Jaroslav Dolník.

 

Komplexní blokové čištění zajišťuje zhruba dvanáct pracovníků, těm v práci pomáhají dva silniční a dva chodníkové samosběry, dva kropící vozy, náklaďáky pro odvoz odpadů a odtahový vůz v případě, když úklidu brání zaparkovaná auta. V zónách, kde bude probíhat čištění, umístí technické služby i velkoobjemový kontejner. Harmonogram čištění i rozmístění kontejnerů pro rok 2019 naleznete také zde.