Aktuální informace

Cedulky na vozech informují o druhu sváženého odpadu

 

Chomutov 26.4.2013 - Lidé nyní snadno poznají, jaký druh odpadu vozy svážejí. Technické služby města Chomutova je totiž viditelně označily. „Obyvatelé tak budou lépe informováni o naší činnosti. Cedulky jsou odlišené jednak výrazným nápisem a také barvou odpovídající kontejneru pro konkrétní druh odpadu. Lidé tak intuitivně poznají, jaký odpad je právě svážen,“ uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Cedule s označením platí vždy při aktuálním svozu. Po řádném vyčištění nástavby může obsluha vozidla ceduli vyměnit a začít ještě ten den svážet jiný druh odpadu. „Celkem jsme označili sedm vozů,” upřesnil vedoucí provozovny Svozu odpadu TSmCh Samir Kharboutli.

 

Označení jsou ve čtyřech vyhotoveních: modrá cedulka s nápisem PAPÍR, žlutá s nápisem PLASTY, černá s nápisem SMĚSNÝ ODPAD a zelená s nápisem BIOODPAD.

 

V Chomutově je nyní rozmístěno 689 nádob na tříděný odpad, z toho 224 modrých na papír, 240 žlutých na plasty a 225 zelených na sklo. Každoročně jich přibývá, zvyšuje se i počet separačních stanovišť. Nádoby na papír a plasty vyvážejí Technické služby většinou jedenkrát týdně, v hustěji osídlených lokalitách dvakrát. Nádoby na sklo vyprazdňují jednou za tři týdny. V případě, že kontejner už nepojme další odpad, mohou občané na tuto skutečnost upozornit. Telefonní číslo je uvedené na každé nádobě. Po urgenci Technické služby plnou nádobu operativně vyprázdní. K odkládání bioodpadu slouží hnědé nádoby, po celém městě je jich 2 649. Bioodpad se v zimě nesváží. Jeho odvoz začal opět první dubnový den, a to ve čtrnáctidenních cyklech. Přesný harmonogram je k dispozici na www.tsmch.cz.