Aktuální informace

Desítky pracovníků Technických služeb zajišťují Chomutovské Vánoce

 

Největší akcí, kterou Technické služby města Chomutova pomáhají zajišťovat, jsou bezesporu Chomutovské Vánoce. Bylo zapotřebí instalovat stánky, připravit náměstí, dopravní značení, ukotvit vánoční strom i zajistit řadu dalších věcí. “Příprava začíná daleko před zahájením Chomutovských Vánoc. Téměř měsíční program potřebuje nejen přípravu, ale i své zázemí a o jeho část se starají pracovníci všech provozoven,” řekl ředitel Technických služeb Zbyněk Koblížek.      

Od začátku listopadu Technické služby instalovaly ve středu města vánoční výzdobu. Všechny ozdoby byly během nedělního rána 1. prosince postupně připojeny na elektrickou síť veřejného osvětlení tak, aby mohly být téhož dne v podvečer slavnostně rozsvíceny. “V průběhu listopadu jsme také museli zkontrolovat a opravit všechny přívody elektrické energie, jak na stožárech veřejného osvětlení, tak v kabelových šachtách na náměstí 1. máje, které slouží pro připojení prodejních stánků na elektrickou energii,” popsal vedoucí provozovny Veřejného osvětlení Daniel Hurník.  

Na náměstí pracovníci Technických služeb postupně rozmístili dvacet dopravních značek a pět dopravních zábran. Naopak dočasně zakryli nebo odstranili některé značky stabilního dopravního značení tak, aby trhy i program mohly proběhnout z hlediska dopravy bez problémů. Pracovníci provozovny dopravy navezli na náměstí 23 prodejních stánků a dvacet stolokošů a nainstalovali sloup pro šapitó. Kolegové z provozovny Pomocného hospodářství stánky opravili a instalovali je na náměstí. “Bylo zapotřebí stánky vyrovnat do roviny, seřídit okna a dveře," upřesnil vedoucí provozovny pomocného hospodářství Juraj Szabó. Jeho lidé také nainstalovali rozcestníky a zvoničky.    

Elektrikáři museli zkontrolovat stav elektrických rozvodů v prodejních stáncích a provést drobné opravy jako jsou výměny a opravy zásuvek, vypínačů a vnitřního osvětlení, a nakonec stánky napojit na elektrickou energii. “V pátek jsme pomáhali zdobit vánoční strom, šapitó v prostoru stánků, kašny v dolní části náměstí 1. máje a parčíku za starou radnicí,” dodal Hurník.      

Zahradníci z provozovny Veřejné zeleně v atriu knihovny umístí ve středu dvacet vánočních stromků, které ozdobí děti mateřských škol. V průběhu celých Chomutovských Vánoc pracovníci Technických služeb pravidelně dvakrát denně uklízejí náměstí a přilehlé ulice. Zajišťují odvoz odpadků. Elektrikáři mají na starost, aby do stánků neustále proudila elektřina, neodkladně řešit občasné výpadky a drobné opravy elektroinstalace a v neposlední řadě také opravy vánoční ozdob na stožárech veřejného osvětlení. “Pro tyto případy zajišťujeme čtyřiadvacetihodinovou pohotovost jedním pracovníkem,” dodal Hurník. Pracovníci Technických služeb také musí být v pohotovosti v případě sněžení, aby pravidelně odstraňovali sníh z párty stanu.