Aktuální informace

Děti se v Technických službách učí poznáním a zábavou

 

Technické služby představily svou pracovní náplň předškolákům z mateřské školky v Písečné ulici. Téměř dvacet dětí si zajímavou exkurzi velmi užilo. “Možná se zdá, že děti z mateřinky jsou ještě moc malé, aby jim exkurze u nás něco dala. Opak je však pravdou. Již takto malé děti mají dobré znalosti třídění odpadů a již jistě viděly na ulici kropicí vozy nebo jinou naší techniku. Nyní zjistily, kdo za vyvážením kontejnerů či odklízením sněhu je a co dalšího pro město vykonáváme,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Děti z mateřinky navštěvují různé firmy či organizace v rámci projektu Čím budu, až vyrostu. Cílem je právě seznámení se s nejrůznějšími povoláními, aby na vlastní oči viděly, co by jednou mohly dělat. “Nejvíce je zajímalo, jak se vyvážejí popelnice. Již vědí, kam mají vhazovat plasty, papír a sklo. Poznaly však ještě další typy kontejnerů na separovaný odpad. Odměnou pro ně bylo, když si mohly popelnice zkusit vysypat,” uvedla zástupkyně ředitelky Mateřské školy Chomutov Gabriela Ritschelová.

 

Nadšení malých předškoláků obsluhou svozového vozu však nekončilo. Pracovníci technických služeb jim ukázali práci s vysokozdvižnou plošinou, na které se mohly nechat vyvézt do výšky. Naprosté nadšení nastalo u multikáry vybavené vysokotlakým mycím zařízením. “Děti si práci se stříkací pistolí vyzkoušely, oplachovaly vozidlo vodou. Poté jsme je postupně povozili po areálu v kabině popelářského vozu a v kabině traktoru,” doplnil provozně-technický náměstek Miroslav Šulta.

 

Pro děti byla exkurze velmi zajímavá a mnohé si z ní odnesly. Potvrzují to při procházkách ulicemi města, kdy správně poznávají i méně obvyklé kontejnery na tříděný odpad a stále vzpomínají na to, jak se vyvážejí.