Aktuální informace

Bezpečná dětská hřiště

 

     Tato hřiště a sportoviště jsou konstruována dle evropských norem a jejich hlavní devízou je jejich bezpečnost.

     Udržení čistoty a provozního stavu odpovídajícího všem normám, vyžaduje nemalé úsilí všech zainteresovaných pracovníků TSmCH. Důkazem toho, že to děláme opravdu dobře, je výsledek poslední kontroly České obchodní inspekce, která proběhla na hřištích a sportovištích dne 5.10.2011.

     Ta totiž při své kontrole neshledala žádná zásadní pochybení, a naopak vyslovila pracovníkům TSmCH pochvalu za vzornou údržbu.

     Tímto také děkujeme všem uživatelům dětských hřišť za jejich vstřícné chování ( vhazování odpadků a nedopalků do košů, nepřinášení skleněných či ostrých předmětů, nahlášení nevhodného chování na MěPo apod.)