Aktuální informace

Dopravní značení v dobrém stavu udržují technické služby

 

Technické služby mění v průběhu roku dopravní značení ve městě. Poškozené či nečitelné značky nahrazují novými. “Podnět k výměně konkrétního značení dává magistrát. Stejně tak k instalaci nového, například když dochází k zjednosměrnění ulice nebo jiným změnám v dopravě. Pokud je nějaká značka poškozená nebo zcela chybí, technické služby musí ihned zareagovat a vše dát do pořádku, aby tak zajistily bezpečnost na silnicích,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Letos pracovníci technických služeb vyměnili již 147 značek. “Důvodem bylo stáří dopravního značení, poškození od vandalů nebo poškození při dopravní nehodě,” řekl provozně-technický náměstek Miroslav Šulta.

 

Kromě značení samotného se technické služby starají i o sloupky dopravního značení. Také ty mění či instalují na popud magistrátu. “Sloupků jsme letos 101 zlikvidovali a 46 nově nainstalovali,” doplnil náměstek.