Aktuální informace

Fontánu v Palackého ulici naschvál kdosi rozbíjí, Technické služby jí letos opravovaly několikrát

 

 

Každý den v letošní sezóně kontrolovaly Technické služby stav fontán ve městě. Rozhodně to však nebyla práce rutinní, každé ráno čekal na pracovníky úklid vodní hladiny, ale také mnohdy smutný pohled po řádění vandalů. “Již několik let máme v provozu čtyři fontány, loni jsme veřejnost chválili za to, že jsou k nim ohleduplní, neničí je a naschvál neznečišťují.

 

"Letos si na jedné z fontán vandalové smlsli již několikrát,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova  Zbyněk Koblížek. Nájezdy vandalů nejvíce odnesla fontána v Palackého ulici. Opakovaně tam vandalové poškodili trysky nebo je alespoň násilím otáčeli jiným směrem. “Kdosi zas některé části fontány ukradl. Několikrát jsme museli dávat do pořádku trysky, čtyřikrát jsme museli poškozené části celé opravit,” doplnil vedoucí provozovny Pomocného hospodářství TSmCh Juraj Szabo.

 

Mnoho práce však bylo i na ostatních fontánách, tam naštěstí již nedělali problémy sami lidé. Zařízení u Jitřenky museli pracovníci technických služeb dávat do pořádku ještě před samotnou sezónou. Bylo zapotřebí zásobovací nádrž vody vypustit, důkladně ji vyčistit a utěsnit přípojku přepadu od zásobovací nádrže do veřejné kanalizace. Takový zásah je zapotřebí jednou za pár let u každé fontány.

 

Každodenní práce se týkaly čištění vodních hladin u všech zařízení. “Hlavně u fontány v Táboritské ulici. Tyčí se nad ní obrovská bříza a v době květu byla denně voda plná pylu, květů i částeček větví a listů,” vysvětlil Juraj Szabo. Větve, papírky, pytlíky a další nečistoty zaplnily vody fontán i při větrném počasí.

 

Kromě čištění vody bylo zapotřebí u fontán kontrolovat atrakce, dopouštět vodu, přidávat ochranné prostředky nebo čistit filtrace. Sezóna fontán pomalu končí, jak dlouho bude ještě vyvěrající voda zdobit chomutovské ulice, záleží na počasí. S podzimem je technické služby zazimují a jejich provoz obnoví zase zjara.

 

Loňský rok byl, co se čistoty fontán týče, opravdu klidný. V roce 2013 však o vandaly nebyla nouze. Sice neničili zařízení jako letos, ale z vodních hladin fontán i jezírek ve městě si dělali skládku.

 

Pracovníci technických služeb velmi často lovili velké kusy nečistot, dokonce i celé odpadkové koše, kryty od lamp a jednou i celý pytel cementu.

 

Legraci si zřejmě chtěl udělat vtipálek, který do fontány vylil saponát. Díky tomu pokryly vodní hladinu i přilehlé okolí obláčky pěny. Přestože se může zdát, že jde o maličkost, pracovníci technických služeb pak strávili zbytečné hodiny důkladným čištěním celého zařízení.

 

Samostatnou kapitolou jsou lidé, kteří si fontánu pletou s koupalištěm. Není však o co stát, lidé, zvláště pak děti, se mohou o zařízení pod vodní hladinou ošklivě poranit. Fontány nejsou určené ke koupání.