Aktuální informace

Klesá množství separovaného odpadu, lidé navíc třídí špatně

 

Obyvatelé Chomutova méně třídí odpad. Navíc se zhoršila i kvalita dělení odpadu, v jednotlivých kontejnerech často pracovníci na třídících linkách najdou věci, které tam vůbec nepatří. V nádobě na separovaný papír například byly mastné hadry a dokonce tělo uhynulé ovce. “Třídění odpadu se v posledních letech stalo narůstajícím trendem ve zvyšování kvality životního prostředí ve městě a najednou zaznamenáváme dost razantní pokles. Statisticky jsme se vrátili do roku 2008,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Údaje o nárůstu třídění odpadu se datují od roku 2004. V tomto roce každý obyvatel města vytřídil průměrně 20 kilogramů odpadu za rok. Čísla se od té doby rapidně zvyšovala, v roce 2008 jeden obyvatel vytřídil již 43 kilogramů, o dva roky později dokonce 57 kilogramů. V letošním roce se však čísla vrátila na 44 kilogramu na obyvatele. “Pokles si vysvětlujeme například tím, že skončil dotační program Zelená úsporám. Bylo tedy vyměněno méně dřevěných oken za plastová a klesla tak separace skla,” nastínil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Třídění odpadu neprospělo ani zvýšení cen papíru ve sběrných surovinách. V průběhu roku totiž v této souvislosti docházelo k vykrádání kontejnerů nepřizpůsobivými obyvateli, kteří poté papír do sběren odváželi k vykoupení sami. Ale i samotné domácnosti méně třídí. „Výrazný pokles třídění odpadu letos zaznamenali pracovníci Technických služeb například na sídlišti Kamenná. Mírný nárůst je naopak v centru města," vysvětluje Koblížek. 

 

V rámci motivace k třídění odpadu se ve sběrných dvorech v Chomutově koná soutěž Sbírej a vyhraj. Zaměřena je na separaci drobných elektrozařízení. Za jeden kus starého spotřebiče dostanou lidé razítko do informačního letáku, po nasbírání pěti razítek vyhraje vylosovaný účastník tablet. Soutěž potrvá do konce února příštího roku. “Lidé mají možnost si vyzvednout letáky přímo ve sběrných dvorech nebo je vytisknout z webových stránek. Jejich počet není omezen,” sdělil vedoucí úseku odpadového hospodářství Marek Pohl. Právě drobné elektrozařízení končí často vyhozené v přírodě nebo v klasickém komunálním odpadu.

 

ZÁKLADNÍ INFOMACE KE TŘÍDĚNÍ ODPADU

 

Do modrého kontejneru na papír patří:

Noviny, časopisy, knihy bez vazby, sešity, učebnice, kancelářský papír, papírové sáčky, obalový papír, telefonní seznamy, krabice, kartony a lepenka.

 

Do modrého kontejneru na papír nepatří:

Papíry dehtové, brusné, asfaltové, pergamenové, mastné, lakované, pauzovací, hygienicky závadné, nápojové.

 

Do žlutého kontejneru na plast patří:

Fólie, igelitové tašky a sáčky, stlačené PET lahve, vymyté nápojové obaly, přepravky, vymyté obaly od šamponů, kosmetiky, pochutin a jogurtů.

 

Do žlutého kontejneru na plast nepatří:

Podlahové krytiny, tapety, pěnové plasty, výrobky z PVC, elektrické kabely, pryž, znečištěné obaly od olejů, chemikálií a barev.

 

Do zeleného kontejneru na sklo patří:

Vratné i nevratné lahve od nápojů zbavené plastových nebo kovových uzávěrů, skleněné střepy, vymyté skleněné nádoby od potravinářských výrobků.

 

Do zeleného kontejneru na sklo nepatří:

TV obrazovky, barvená skla, lepená a drátovaná skla, porcelán a keramika, zrcadla, žárovky, výbojky, znečištěné skleněné obaly od ředidel a barev.

 

SEPARACE ODPADŮ VE MĚSTĚ VE SROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI LETY

 

2004 - celkem svezeno 518,9 tun - jeden obyvatel 20,4 kg

2005 - celkem svezeno 644,7 tun - jeden obyvatel 25,3 kg

2006 - celkem svezeno 781,5 tun - jeden obyvatel 30,8 kg

2007 - celkem svezeno 893,5 tun - jeden obyvatel 35,3 kg

2008 - celkem svezeno 1 084,9 tun - jeden obyvatel 42,7 kg

2009 - celkem svezeno 1 322,3 tun - jeden obyvatel 52,1 kg

2010 - celkem svezeno 1 461,8 tun - jeden obyvatel 57,5 kg

2011 - celkem svezeno 1 389 tun - jeden obyvatel 54,7 kg

2012 - do konce října svezeno 1 120,2 - jeden obyvatel 44,1 kg