Aktuální informace

Technické služby produkují kompost vysoké kvality

 
 Díky velmi dobře vypracovanému projektu na téma ,,Rozšíření svozu bioodpadů a zvýšení kapacity kompostárny“ byla Technickým službám města Chomutova poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj dotace ke zkvalitnění systému nakládání s bioodpady.
 
Účelem projektu Rozšíření svozu bioodpadů ve městě Chomutově je dodání speciálních typů nádob na shromažďování bioodpadů, jejich pravidelný svoz k tomu určeným novým vozidlem s mycím zařízením a následné zpracování získaného bioodpadu v aerobním fermentoru EWA za účelem jeho materiálového využití pro výrobu průmyslových kompostů a substrátů. Homogenizace, úprava a zpracování bioodpadu před vstupem do fermentoru bude provedena pomocí speciální drtící a třídící Allu lopaty, která je také součástí projektu.
 
Průmyslově vyrobený kompost je organické hnojivo, kterým se do půdy dodávají základní živiny a potřebné mikroorganismy za účelem zlepšení biologických půdních vlastností. Díky řízené průmyslové výrobě kompostu se jedná o velmi kvalitní organické hnojivo, kterému byla udělena Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Praze registrace a povolení k šíření tohoto výrobku do oběhu ve volně ložené formě. K výrobě průmyslového kompostu jsou využívány biologicky rozložitelné odpady uvedené v seznamu zpracovávaných bioodpadů.
 
Díky třídění těchto odpadů lze nejen vyrobit kvalitní hnojivo a zajistit tak materiálové využití bioodpadu, ale také tento odpad nekončí na skládkách, čímž je plněn jeden z legislativních požadavků. K důkladnému třídění bioodpadů, ale i ostatních druhů odpadů (papír, plasty, sklo) by mohli být občané motivováni např. tím. že budou platit nižší roční poplatek na osobu za produkci odpadu.
 
Kompostárna se nachází v areálu Odpadového hospodářství města Chomutova na Pražské ulici po levé straně směrem z Chomutova na Prahu. Kapacita kompostárny činí 6 500 t zpracovávaného bioodpadu ročně.
 
 
 
CENÍK PRODEJE VÝROBKŮ PRO ROK 2012
 
Materiál
Množství (t)
Cena bez DPH (Kč/t)
Průmyslový kompost (organické hnojivo)
t
935,-
Rekultivační substrát
t
265,-
Dřevní štěpka
t
1 368,-
Zákonná povinná přestávka je 10:00 – 10:30 hod. (v této době se NENAKLÁDÁ)
 

Provozní doba:

 
v zimním období:        Po-Pá 7:00-15:30,       So,Ne - zavřeno
 
v letním období:         Po-Pa 7:00-17:00,      So 7:00-14:00 (nakládka dle předchozí dohody)

 

Bližší informace:

     
Vedoucí odpadového hospodářství : Ing. Marek Pohl Ing. Marek Pohl
Telefon: 474 651 981-2
Mobil: 731 411 779, 731 411 753
E-mail: m.pohl@tsmch.cz