Aktuální informace

Kruhový objezd rozjasnilo nově natřené zábradlí

 

Zábradlí u kruhového objezdu v Palackého ulici je jako nové, Technické služby obnovily nátěr na vnitřních i vnějších zábradlích a železných konstrukcích u podchodů. “V předchozích letech jsme zajišťovaly dílčí nátěry v místech, kde to bylo potřeba. Od velké rekonstrukce kruhového objezdu jsme celkový nátěr provedli poprvé,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Zábradlí u kruhového objezdu dostalo opět světle zelenou barvu. Nátěr prováděl jeden pracovník zhruba čtyři týdny, někdy měl k sobě pomocníka. “Nejprve musel oškrábat starou barvu a nečistoty, poté natřít základovou barvou a nakonec finální zelenou,” upřesnil vedoucí provozovny Údržby komunikací Vladimír Hurník. Nový nátěr má masivní vnitřní zábradlí kolem objezdu i menší vnější zábradlí u chodníků a schodišť, zelené jsou i železné oblouky u vstupů do nitra objezdu. Technické služby také obnovily pletivový plot mezi komunikacemi u objezdu a natřely i navazující dřevěný plot.

 

V současné době technické služby dokončují nátěr zábradlí u řeky Chomutovky od můstku ve Zborovské ulici po proudu až na konec města. To bude mít barvu matné kovářské černé. Na výše zmíněné nátěry bylo dosud použito 115 kg barev.

 

Pokud bude do konce roku příznivé počasí, stihnou technické služby ještě další nátěry zábradlí, tentokrát to bude práce při hlavním tahu z Prahy od prvního kruhového objezdu u průmyslové zóny ke křižovatce u pekárny.