Aktuální informace

Lidé loni třídili o trochu lépe, Technické služby však stále motivují k lepším výsledkům

 

Chomutované v loňském roce třídili odpad více než v roce 2014. Mírný nárůst zaznamenaly statistiky Technických služeb města Chomutova. Papíru, plastu a skla vytřídili lidé celkem o 21 tun více. “Ve srovnání s rokem 2014 se sice dá hovořit o mírném nárůstu, celkově ale lidé třídí stále méně. Nejlepší, co se třídění odpadu týče, byl rok 2010, kdy se vytřídilo zhruba o sto tun více než letos,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

V roce 2015 svezly technické služby celkem 1 363 tun separovaného odpadu, z toho 583 tun papíru, 365 tun plastů a 415 tun skla. Oproti roku 2014 se počet tun svezeného papíru a skla zvýšil, počet tun svezeného plastu se snížil.

 

Statistiky technických služeb zaznamenávají počty tun svezeného separovaného odpadu od roku 2004, tehdy se za rok svezlo 518 tun, ale tyto počty v dalších letech strmě stoupaly. Nejvíce se lidé činili v roce 2010, kdy vytřídili 1 462 tun. Následující rok nastal propad zhruba o sto tun a ten se stále s malými výkyvy drží. “Nepřestáváme se snažit obyvatele motivovat ke třídění, chtěli bychom počty tun svezeného separovaného odpadu znovu navýšit. Každý rok přibývají v ulicích nová kontejnerová stání i nové nádoby na odpad, aby lidé měli kontejnery co nejdostupnější,” uvedl vedoucí provozovny odpadového hospodářství Marek Pohl.

 

Kromě separace skla, papíru a plastů, kterou evidují technické služby, mohou lidé ve městě třídit také bioodpad, elektroodpad a textil. Školy a některé organizace dále třídí gastroodpad, který tvoří zbytky z jídelen. Sklo, papír, plast se recykluje a vznikají z nich další výrobky. Z bioodpadu vyrábí technické služby kompost. Elektroodpad likvidují specializované společnosti. Textil z části končí v šatnících charitativních organizací, z části je recyklován na čistící hadry.