Aktuální informace

Lidé mohou třídit další druh odpadu

 

Osm nových červených kontejnerů mohou nyní využívat obyvatelé města. Jsou určené na drobný elektroodpad. Technické služby již zajistily jejich umístění k nádobám na další tříděný odpad. “Kvalitním tříděním různých druhů odpadu lidé přispějí k ochraně životního prostředí, což je ve městě vždy velmi důležité. Vyřazené elektrospotřebiče tak nebudou končit na směsných skládkách, ale dále se zrecyklují,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Červené nádoby jsou určené pro vyřazené drobné domácí elektrospotřebiče, dále pak kalkulačky, rádia, telefony, drobné počítačové vybavení, elektronické hračky a různé typy baterií. “Naopak by se lidé měli vyvarovat vhazování zářivek, úsporných žárovek, monitorů, televizorů a velkých domácích spotřebičů do těchto nádob,” informoval vedoucí Provozovny Odpadového hospodářství Technických služeb města Chomutova Marek Pohl s tím, že tyto druhy odpadu mohou lidé umístit ve sběrných dvorech zdarma.

 

Technické služby umístily nádoby na elektroodpad do ulice Palackého, 28. října, Cihlářské, Seifertovy, Lipanské, Březenecké, Hutnické a Jirkovské. Vždy k již stávajícím kontejnerům na separovaný odpad. Svoz elektroodpadu z červených kontejnerů bude probíhat 1x měsíčně. Kromě červených kontejnerů mohou lidé elektroodpad nosit do sběrných dvorů.  

 

Chomutované již několik let mohou třídit papír, plast, sklo i bioodpad. Vzhledem k tomu, že lidé v loňském roce třídili o poznání méně, než v předchozích letech, snaží se je Technické služby všemi možnými způsoby motivovat. Loni například zřídily pět nových kontejnerových stání, aby nádoby byly pro obyvatele poblíž jejich bydliště. “K třídění bioodpadu pak motivujeme bezplatným odběrem kompostu, který ze svezeného bioodpadu vytvoříme,” doplnil ředitel Technických služeb Zbyněk Koblížek.