Aktuální informace

Lidé při slavnostech zaplnili kontejnery dvěma tunami odpadků

 

Přes dvě tuny odpadu svezly Technické služby po konání Chomutovských slavností v městském parku.  Po oba dva dny zajišťovali pracovníci organizace pořádek v centru města. “Chomutovské slavnosti jsou velkou akcí, kterou navštívily tisíce lidí. Technické služby se staraly o to, aby nebyly přeplněné koše či kontejnery a lidé měli kam odpadky vhazovat. Po skončení oslav pak musely park uklidit a v co nejkratší době uvést do původního stavu,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Celkem za dva dny svezly Technické služby 2,2 tuny směsného komunálního odpadu z košů, popelnic i sesbíraného ze země. “Z toho bylo 1,2 tuny v sobotu a tuna v neděli,” upřesnil vedoucí Odpadového hospodářství města Chomutova Marek Pohl. Na Technické služby si organizátoři připravili oříšek v podobě hromady peří, která před hlavním pódiem zbyla po polštářové válce.

 

Pořádek na náměstí se podařilo po celou dobu konání akce udržovat. Do úklidu byli zapojeni 4 pracovníci a 2 auta.  “Předem jsme naplánovali práci našich zaměstnanců při úklidu, nebyl ale problém ani v operativních změnách podle potřeby,” doplnil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.