Aktuální informace

Lidé třídí více odpadu, stále však zůstává i v komunálu

 

Papíru, plastu i skla lidé loni vytřídili více, než je průměr předchozích let. “Nejvíce vzrostl počet svezených tun papíru a plastu, je to dáno mimo jiné také navýšením počtu kontejnerů,které se snažíme rozmisťovat tak, aby s odpadem nemuseli lidé chodit příliš daleko. Stále však v komunálním odpadu zůstává vysoký počet tun neroztříděných komodit, což je škoda,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

V roce 2018 se zvýšilo množství svezeného separovaného odpadu oproti průměru za období let 2013 až 2017. “U papíru činil nárůst o 29 procent, u plastů o 32 a u skla o 7 procent oproti zmiňovanému období. Lidé tedy vytřídili 775 tun papíru, 517 tun plastu a 440 tun skla,” upřesnil vedoucí provozovny odpadového hospodářství Marek Pohl.

 

Technické služby loni pokračovaly s navyšováním počtu kontejnerů, z těch stávajících jich celkem 144 vyměnily. Ve spolupráci s MMCH se vybudovala nová kontejnerová stání v lokalitách Komenského, Sokolská, Na Průhoně, Jiráskova a Puchmayerova. V letošním roce se počítá s vybudováním nových kontejnerových stání v ulicích Mostecká a Náměstí dr. Beneše.

 

Právě kvůli vyššímu počtu tříděného odpadu a navýšení počtu kontejnerů posílily loni technické služby svoz papíru a plastů, nyní ho svážení dvakrát týdně. Důvodem však je také větší objem komodit, protože lidé ne vždy sešlápnou plastové lahve nebo stlačí papírové krabice a kontejner se tím pádem rychleji zaplní.