Aktuální informace

Město pomáhají Technickým službám čistit nezaměstnaní i vězni

 

Technické služby dokončily první etapu komplexního blokového čištění města. Z ulic města svezly čtyři stovky tun smetků. “Při první etapě je vždy množství smetků vyšší, než ve druhé etapě na podzim. Je to logické, protože zjara a v létě sbíráme mimo jiné i posypový materiál, kterým jsme ošetřovali komunikace v zimě,” vysvětlil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Rozdíl v tunách mezi první a druhou etapou je zhruba 50 tun.

 

První etapa blokového čištění začala koncem března a skončila na konci června. Denně město čistilo průměrně osmnáct pracovníků, z nichž čtyři byli pracovníci veřejné služby a čtyři vězni. Těm pomáhaly dva silniční a dva chodníkové samosběry, dva kropicí vozy, náklaďáky pro odvoz odpadů a odtahový vůz.

 

 

Odtahovka měla letos zhruba stejně práce jako loni. “Byly roky, kdy překáželo i šest stovek aut při obou etapách. Od roku 2014 počet aut, která překážela v čištění, klesal. Poslední roky se drží na počtu kolem dvou stovek při první etapě, a stejně tak i letos,” popsal vedoucí dopravy Samir Kharboutli. Odtaženo bylo letos zatím 122 aut, která výrazně bránila čištění.

 

Celkem se při první etapě svezlo 419 tun smetků a spotřebovalo se 848 kubíků vody.

 

Druhá etapa blokového čištění začne 1. srpna a skončí 1. listopadu. Technické služby čistí postupně předem určené lokality. Harmonogram čištění je na stránkách www.tsmch.cz a v Chomutovských novinách. V ulicích jsou vždy s předstihem umístěné dopravní značky zákaz stání v předem stanovené dny. Odpad větších rozměrů mohou lidé vhazovat do přistavených velkoobjemových kontejnerů. Jejich rozmístění je také znázorněno v harmonogramu čištění.