Aktuální informace

Motivovat k třídění odpadů mají i kontejnerová stání na dosah ruky

 

Chomutov 26.2.2013 - Motivovat obyvatele ke třídění komunálního odpadu se snaží Technické služby města Chomutova (TSmCh). Každým rokem přibývají v ulicích kontejnerová stání na tříděný odpad, jen v loňském roce to bylo pět nových stání. Nádoby jsou tak rozmístěny ve všech lokalitách v blízkosti obytných domů. “V ulicích města je nyní téměř sedm set nádob na separovaný odpad. Loni jsme zaznamenali pokles zájmu obyvatel o třídění odpadu. Snadná dostupnost kontejnerů je tedy také motivací, aby lidé opět třídili více,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Nové nádoby na separovaný odpad se loni objevily v ulicích Kadaňská, Kamenná, Alešova a Beethovenova. “Každoročně ve spolupráci s magistrátem spolupracujeme na výstavbě nových stanovišť na tříděný odpad, a to i v nově vytipovaných lokalitách,” uvedl vedoucí provozovny odpadového hospodářství Marek Pohl.

 

V Chomutově je nyní k dispozici 689 nádob na tříděný odpad, z toho 224 modrých na papír, 240 žlutých na plasty a 225 zelených na sklo. V lednu na stávající stání přibylo dalších sedm kontejnerů na papír a devět na plasty. V letošním roce bude i nadále docházet ke kapacitnímu navyšování stávajících stanovišť.

 

Nádoby na papír a plasty vyvážejí technické služby většinou jedenkrát týdně, v hustěji osídlených lokalitách pak dvakrát. Nádoby na sklo vyprazdňují jednou za tři týdny. V případě, že se kontejner přeplní, mohou občané zavolat na telefonní číslo uvedené na každé nádobě a technické služby ji operativně vyprázdní.

 

K odkládání bioodpadu slouží hnědé nádoby, po celém městě je jich 2 649. Svoz bioodpadu z těchto nádob podle harmonogramu je nyní pozastaven, obnoví se opět začátkem jara.

 

Každý obyvatel města loni vytřídil zhruba 44 kilogramů odpadu, což je meziroční propad o téměř deset kilogramů. Lidé z centra města třídí odpad více než lidé na sídlištích. Nejvyšší pokles vytříděného odpadu v roce 2012 technické služby zaznamenaly v sídlišti Kamenná.

 

Důvodem poklesu separace skla může být ukončení dotace na výměnu starých oken za nová. Vyřazené skleněné tabule oken totiž výrazně navyšovaly celkový objem vytříděného skla. “Dalším důvodem mohla loni být i celkem vysoká cena vykupovaného papíru. Nepřizpůsobiví obyvatelé odebírali odložený papír z modrých nádob a ten pak sami odnášeli do sběren,” poukázal na další možnou příčinu poklesu separace ředitel TSmCh Zbyněk Koblížek.