Aktuální informace

Na bezpečí musí dbát především každý sám, upozorňují Technické služby

 

 

Technické služby mají ve správě několik desítek hřišť a sportovišť pro děti i dospělé. Na každém z nich platí Návštěvní řád, který je zabudován na viditelném místě. Jeho podmínky by měli všichni návštěvníci dodržovat. “Rodiče malých dětí, dospívající i senioři by se měli s Návštěvním řádem seznámit, jde totiž především o jejich bezpečnost. Není v silách Technických služeb, aby dohlížely na dodržování pravidel na všech hřištích naráz, na své zdraví musí myslet především každý sám,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Oplocená hřiště jsou většinou určená pro předškoláky a mladší školáky. Ti by měli být pod dohledem rodičů. Na tyto hřiště je zakázán vstup se zvířaty. “Pro větší děti jsou určená neoplocená hřiště a sportoviště. Také zde by se neměla pohybovat zvířata a stejně jako na dětských hřištích je zakázáno i pití alkoholu a požívání návykových látek,” informoval Juraj Szabo, vedoucí provozovny Technických služeb města Chomutova.

 

Ve správě technických služeb je také Fit park, který navštěvují dospělí lidé a senioři. Tam platí mimo jiné podmínka, aby na strojích necvičili lidé těžší než 120 kilogramů, mohlo by dojít k poškození stroje a případně i zdraví seniora. “Důležité je také brát ohled na povětrnostní podmínky, pokud se na herních prvcích nebo cvičících strojích objeví námraza, neměli by je návštěvníci používat,” upozornil Juraj Szabo.

 

Návštěvní řád zabudují Technické služby ke každému hřišti nebo sportovišti po jeho kolaudaci a převzetí, pokud jej vandalové poničí, ihned ho vymění. Technické služby aktuálně spravují 40 dětských hřišť, 9 sportovišť a jeden Fit park.