Aktuální informace

Nábytek a pneumatiky k popelnicím nepatří

 

Velké kusy nábytku, zbytky stavebního materiálu a plno dalších věcí nepatří k běžným popelnicím na komunální odpad. Právě pro tento druh odpadu slouží lidem sběrné dvory. Technické služby města Chomutova provozují hned čtyři místa, kam mohou dát nepotřebný odpad. „Sběrné dvory jsou po městě rozmístěné tak, aby k nim nebylo v dané lokalitě daleko. Dvory musí být pro obyvatele města snadno dostupné,“ uvedl Martin Klouda, náměstek primátora.

 

Sami obyvatelé mohou využívat jak dva sběrné dvory v ulici Pražská a U Větrného mlýna, tak i dvě sběrná místa v ulicích Kamenná a Jiráskova. Pro firmy jsou určené pouze sběrné dvory. „Lidé si na sběrné dvory již zvykli a využívají je. Stále se však setkáváme s velkým odpadem, nejčastěji nábytkem, u popelnic na komunální odpad,“ uvedl Zbyněk Koblížek, ředitel Technických služeb města Chomutova.

 

Právě nábytek nebo starý stavební materiál se u klasických popelnic objevuje nejčastěji po rekonstrukcích bytů. Pokud však odkládání takového odpadu mimo sběrný dvůr zjistí strážníci, mohou přestupce pokutovat za zakládání černé skládky.

 

Do sběrných dvorů však patří i další druhy odpadu. Lidé sem mohou nosit papír, sklo plasty, zářivky a výbojky, nepoužité léky, nádoby od barev, ředidel a olejů, domácí elektrospotřebiče nebo pneumatiky. „Umístění odpadů do sběrného dvora je pro obyvatele města bezplatné. Výjimku tvoří stavební materiál, jeho převzetí je i pro Chomutovany zpoplatněno a lze ho dát pouze do sběrného dvora v Pražské ulici,“ informoval Marek Pohl, vedoucí odpadového hospodářství.

 

 

Odpad ze sběrných dvorů je po roztřídění převezen na skládku, kde ho pracovníci přeloží do velkoobjemových kontejnerů a následně odváží k odstranění na skládky Tušimice a Vysoká Pec. Část zlikvidují odborné firmy formou recyklace.