Aktuální informace

Odcizování vpustí a kanalizačních poklopů ve městě Chomutově

   Obdobně jako tomu bylo v minulém roce, dochází i v roce letošním k nežádoucí aktivitě tzv. „sběračů kovů“ když bylo do konce července odcizeno již 25 uličních vpustí.

     Předpokládaným důvodem odcizování těchto litinových výrobků je nárůst výkupních cen litiny ve sběrných surovinách.

     Významnou změnou je, že ve srovnání s minulým rokem, kdy docházelo k odcizování litinových mříží uličních vpustí převážně v okrajových částech města, v roce letošním se toto odcizování přiblížilo k centru města. K odcizování dochází dokonce již i v křižovatkách silnic.

     Provedení obnovení uvedeného zařízení, které je z bezpečnostních důvodů bezpodmínečně  nutné,  zvyšuje náklady na údržbě komunikací, které nejsou rozpočtově kryty a váže kapacitu údržby, kterou by bylo třeba zaměřovat na jiné potřebné práce.

     Pořízení 1 ks mříže uliční vpusti dle konkrétního odcizeného druhu představuje náklad 2 000,- až 5 000,- Kč. Některé druhy mříže vpustí lze nahradit plastovými jejichž cena je cca 3 000,- Kč k níž je však třeba připočíst další náklad za provedení demontáže staré vpusti, montáže nové vpusti a opravu vozovky po uvedené výměně. 

     V návaznosti na vzniklou situaci u níž lze předpokládat, že se bude prohlubovat, je žádoucí věnovat zvýšenou, maximální pozornost prevenci a to zvlášť za situace, kdy se uvedené  negativní projevy začaly objevovat ve vnitřních částech města Chomutova.