Aktuální informace

Odpad sváží nový, moderní vůz

 

Technické služby pořídily nové vozidlo pro svoz různého druhu odpadu. “V následujících letech zřejmě bude muset systém svozu odpadů projít výraznými změnami. Počítá se s tím, že se bude evidovat, jak lidé třídí odpad. Na tuto situaci musíme reagovat s předstihem, abychom byli připraveni. Proto je nový vůz vybaven moderními systémy pro evidenci,” vysvětlil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Vysloužilý, třináct let starý mercedes nahradila nová Scania 320 s nástavbou umožňující lineární stlačování odpadu. Na zádi vozu je lis, jehož deska stlačuje odpad směrem k čelu. Tento nový systém nahradil rotační lisování, kdy odpad stlačovala spirála. “Celkový objem nástavby je patnáct kubických metrů,” doplnil vedoucí provozovny Samir Kharboutli.

 

Nový vůz je vhodný pro svoz jak komunálního, tak i tříděného odpadu. “Výhodou je moderní vybavení včetně přípravy na systém evidence odpadových nádob pomocí čteček nebo čipů,” dodal vedoucí.

 

V loňském roce svezly Technické služby popelářskými vozy přes sedm set tun papíru, více než pět set tun plastu, necelých pět set tun skla a přes jedenáct tisíc tun komunálního odpadu. Je tedy evidentní, že tyto vozy jsou velmi vytížené a je zapotřebí je modernizovat a udržovat v dobrém technickém stavu.