Aktuální informace

Olej po smažení lze nově ukládat do speciálních kontejnerů

 

Mezi recyklovatelné suroviny patří i jedlé tuky a oleje, které se odpadem v domácnosti stávají především po smažení. Obyvatelé Chomutova je už několik let mohou odevzdávat ve sběrných dvorech, nyní ale město této snaze vychází vstříc rozmístěním speciálních kontejnerů v ulicích. Bude jich patnáct.

 

„Jedlé oleje jsou dále využitelné při výrobě biopaliv, stejně jako v chemickém, kosmetickém a gumárenském průmyslu. Kromě ekologických důvodů by ale pro občany mělo být motivací nebezpečí ucpávání kanalizace. Tuky ochlazením

 

vytvářejí hrudky, ty na sebe nabalují další nečistoty a usazeniny a vytvářejí tak v rourách odolný povlak. Někdy se může stát, že se vytvoří tuková zátka, která prostě rouru ucpe.

 

Takový tuk je navíc potravou potkanů a nahrává jejich přemnožení,“ vyjmenovala důvody pro sběr použitých jedlých olejů a tuků Ilona Spoustová, referentka odboru životního prostředí magistrátu.

 

Nádoby na sběr použitých olejů a tuků budou na svých místech od 10. listopadu. Mají šedou barvu, jsou označeny dobře čitelným nápisem a olej se do nich vhazuje v uzavřených PET lahvích, případně v jiných plastových nádobách, které projdou kruhovým vhozovým otvorem o průměru 12,5 centimetru.

 

Seznam všech stanovišť naleznete také na našich stránkách v sekci "Harmonogramy činností".

 

SEZNAM MÍST SBĚRU POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJE A TUKŮ

 

 1. Zborovská 4602, před magistrátem
 2. U Městských mlýnů, u informačního centra – za knihovnou
 3. Bezručova u č. p. 4512, stanoviště odp. nádob u Merkuru
 4. Matěje Kopeckého, stanoviště odp. nádob u č. p. 4821
 5. Ulice Borová, vpravo při vjezdu z ulice Písečné (proti Tescu)
 6. Vítězslava Nezvala, u zastávky MHD
 7. Březenecká u č. p. 4750, stanoviště odp. nádob (u experimentu)
 8. Březenecká u č. p. 4596, stanoviště odp. nádob (u experimentu)
 9. Písečná u č. p. 5069, stanoviště odp. nádob
 10. Kostnická, u zastávky MHD
 11. Na Průhoně, nové stanoviště odp. nádob
 12. skládka Pražská, odp. hospodářství TSMCH
 13. U Větrného mlýna 4605, sběrný dvůr TSMCH
 14. Kamenná 5163, sběrný dvůr TSMCH
 15. Jiráskova 4597, sběrný dvůr TSMCH

SEZNAM MÍST SBĚRU POUŽITÉHO