Aktuální informace

Technické služby nechaly opravit trhliny na komunikacích

     Technické služby nechaly dodavatelsky sanovat trhliny, které se objevily na místních komunikacích  v ulicích Lužická, Nádražní , Palackého , Březenecká a Kamenná.

     Na vozovce se vytvořily podélné trhliny, které se musely zafrézovat do hloubky od jednoho do tří centimetrů. Spáry byly  následně vyčištěny, napenetrovány  a zality asfaltovou zálivkou.

     Tyto práce se provádějí proto, aby se zabránilo rozpadu vozovky. Opravy je vždy nutné realizovat před zimou, protože hlavně v zimním období do trhliny zateče voda, která může zamrznout a tím se následně vozovka roztrhne a vzniká výtluk.

     Tímto minimálním zásahem lze zajistit kvalitní povrch komunikací na další období. Zamezení vnikání vody do prasklin během zimního období, je nejúčinnější způsob ochrany komunikace před vznikem výtluků. Tento zásah se jeví jako nejvýhodnější  z hlediska rychlosti a finanční efektivity.

 

Klikněte pro otevření fotogalerie