Aktuální informace

Technické služby opravují komunikace druhých a třetích tříd

     Začátkem prázdnin nechaly Technické služby města Chomutova dodavatelsky opravit některé komunikace zejména druhých a třetích tříd. Oprava byla provedena pomocí tryskové metody strojem Turbo.

     Hlavní příčinou opravy silnic bylo velké množství výtluků, trhlin a výmolů na méně zatížených komunikacích nebo komunikacích, kde je v příštích letech plánována rekonstrukce.

     Technologie vysprávek asfaltobetonových komunikací tryskovou metodou spočívá ve
vyplňování poruch obrusných vrstev směsí ušlechtilého kameniva a asfaltové emulze, která se pod vysokým tlakem výkonného turbodmychadla nastříkává současně s drceným kamenivem, kdy se přebytečné kamenivo následující den po ukončení opravy zamete.
Trysková technologie je jedna z nejvýhodnějších možností, jak obnovit nebo dočasně zlepšit způsobilost komunikace.

     Opravy byly provedeny na vozovkách v ulicích  - nám. Dr. Beneše, Osvobození, M. Pujmanové, Smetanova, Purkyňova, Křižíkova, Kosmonautů, Vilová, Ctiborova, Žerotínova, Sladkovského, Jugoslávská, Kukaňova , Kosnická  a Jiráskova, přičemž se spotřebovalo 87 t asfaltové emulze a kameniva frakce 2/5mm.

     V letošním roce dále plánují Technické služby nechat pomocí dodavatelské firmy sanovat trhliny a spáry na vybraných komunikacích prvních tříd. Sanace se provádí profrézováním trhlin a spár, vyčištěním a následným zalitím pomocí asfaltové modifikované zálivky.

 

 

Klikněte pro otevření fotogalerie