Aktuální informace

Opravy komunikací po zimním období

 

   Letošní zima byla průměrná, což se projevilo na stavu místních komunikací běžnou měrou opotřebení. V průběhu zimy zajišťovaly Technické služby města Chomutova sjízdnost komunikací studenou asfaltobetonovou směsí. Ještě v listopadu a prosinci loňského roku se v průběhu zimy vyspravovalo studenou obalovanou směsí , zvláště na sídlištích Březenecká, Kamenná, Zahradní, dále v ul. Čelakovského, Meisnerova, 5.května, kde bylo spotřebováno cca 2,5t této studené směsi.V tomto roce se „studenou“ technologií do konce března opravovalo dále v lokalitách Březenecká, Kamenná, Kamenný vrch, Zahradní, Písečná, Horní ves, Jitřenka, nemocnice, Černý Vrch, Na Průhoně, se spotřebou cca 5,5t směsi.

 

    V uplynulých cca 14 dnech pracovníci technických služeb zkontrolovali stav vozovek a stanovili plán oprav.

 

     S opravami dlážděných chodníků, opravy schodišť, údržbu svislého dopravního značení a ostatních součástí komunikací se začalo již v březnu, neboť byly již vhodné klimatické podmínky.

 

   Samotná údržba teplou obalovanou směsí po předchozím odfrézování poškozeného povrchu komunikace začne v tomto týdnu. Výtluky po zimě se opravují podle důležitosti komunikace. První jsou na řadě trasy trolejbusů a autobusů, páteřní komunikace, následují komunikace  na sídlištích a ostatní zbylé. V případě havárií a oprávněných stížností občanů jsou tyto v harmonogramu oprav upřednostňovány.

 

    Opravy se začnou provádět na vozovkách v ul. Beethovenova, Palackého, Riegrova, Na Příkopech, Mostecká, Čelakovského, Cihlářská, dále směrem na sídliště, tj. Březenecká, Kamenná atd.

 

    Vzhledem k tomu, že na komunikacích v centru města je přes den velmi hustý provoz, zvláště na ulicích Palackého, Mostecká, Riegrova, Na Příkopech, Čelakovského apod., jsme nuceni přistoupit k provádění některých prací v noci. Jedná se především o frézování komunikací, protože tato technologie znamená větší omezení provozu vlivem nasazení těžké techniky (fréza, nákladní automobily). Toto „ noční“ frézování komunikacích bude zahájeno na ulici Palackého dne 5.4.  a dále bude pokračovat  nepravidelně v průběhu měsíců dubna a května.