Aktuální informace

Plný kontejner vyvezou technické služby na zavolání

 

Technické služby města Chomutova přišly s další službou, která má motivovat obyvatele k třídění odpadů. Již se nestane, že by lidé přišli ke kontejneru a neměli odpad kam vhodit. „Obyvatelé totiž mohou zavolat na telefonní číslo uvedené na samolepce na kontejneru a technické služby přijedou kontejner vysypat, i když není svozový den. Zamezí se tím umisťování odpadu vedle popelnic, často tak totiž docházelo ke znečištění okolí. Plné nádoby také mohly demotivovat od třídění,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

 Telefonní číslo i e-mailovou adresu najdou lidé na informačních cedulích umístěných na každém kontejneru na tříděný odpad. „Pokud nám obyvatelé zavolají, že je nádoba plná a není již kam odpad vhazovat, přijedeme ji vysypat. Většinou ji vyprázdníme ten samý den, případně den následující,” řekl vedoucí provozovny Svoz odpadu Technických služeb města Chomutova Samir Kharboutli.

 

 V případě potřeby nadrámcového výsypu kontejnerů na plast, papír či sklo mohou lidé volat na telefonní číslo 731 411 775 nebo událost nahlásit elektronicky na info@tsmch.cz.

 

  Technické služby se snaží obyvatele motivovat k třídění dostatkem nádob ve městě, dále ze strany TSmCh došlo v roce 2013 k vybudování sedmi nových stanovišť na separovaný odpad (Bezručova, Zadní Vinohrady, Mostecká, Bělohorská, Kamenná, Blatenská a Kostnická ul.). Dále byly posíleny stávající stanoviště, a to o 52 ks nádob na papír, 38 ks nádob na plasty a 48 kontejnerů na sklo. V posledních letech totiž lidé třídí méně. Například v roce 2010 vytřídil jeden obyvatel města 57 kilogramů odpadu za rok, loni toto číslo kleslo o více než deset kilogramů.