Aktuální informace

Podněty občanů pomáhají zlepšovat technické služby

 

Technické služby se stále snaží zkvalitnit svou činnost. Proto se vedení organizace zavázalo v dokumentu Politika integrovaného systému řízení (PISŘ) k řadě úkolů, které by ještě více zlepšily poskytované služby. „Technické služby jsou organizací, která svou činností ovlivňuje život všech občanů ve městě, proto se v dokumentu zabývají také spokojeností občanů," říká náměstek primátora Martin Klouda. Jednou z novinek je proto zřízení nového e-mailu pro občany podnety@tsmch.cz .

 

 

„Občané jsou jakousi veřejnou kontrolou naší činnosti, proto jsou jejich podněty pro nás velmi cenné," vysvětluje ředitel TSmCh Zbyněk Koblížek s tím, že řada podnětů se také promítne v řízení organizace. Nový e-mail zajistí, aby se podnět dostal co nejrychleji do správných rukou a urychlilo se jeho řešení. 

 

 

Zásady organizace byly například doplněny o nový systém dodržování harmonogramů svozu komunálního i separovaného odpadu a dalších harmonogramových činností a služeb a jejich vícestupňové kontroly.  „I tady nám mohou pomoci občané, každý ví, kdy má být blokové čištění či odvezen jejich kontejner. Na nedostatek nás mohou upozornit," dodává Koblížek. Například u svozu odpadu již v minulosti TSmCh přijaly také zásady, že i v případě vážné poruchy na svozovém voze, bude odpad z lokality odvezen ještě týž den.

 

 

Nově vydaná Politika integrovaného systému řízení by měla občanům přinést pozitivní změny. „Veřejnost by se měla setkávat s vyšší profesionalitou našich zaměstnanců,” řekl Koblížek. Dokument PISŘ začal platit 31. října 2012. Lidé se s pravidly mohou podrobněji seznámit na www.tsmch.cz.