Aktuální informace

Práci Technických služeb zefektivní lis i nové vozy

 

Technické služby města Chomutova plánují letos rozšířit a zmodernizovat svou techniku. Vyčlenily na to deset milionů korun.  “Snažíme se zajistit, aby stroje, které zaměstnanci používají, byly kvalitní a práce s nimi efektivní. Nová technika nahradí tu stávající nebo rozšíří její řady,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.  „Většina investičních nákupů nahrazuje již nevyhovující nebo opotřebované zařízení. Další velkou skupinu tvoří investice do zvýšení kapacity zařízení nebo jeho rychlosti,” uvedl provozně-technický náměstek Miroslav Šulta.

 

 Výrazně usnadnit práci by tak měla nová překládací stanice na skládce komunálního odpadu s lisem, což je velká nádoba, ve které se lisuje odpad a tím se snižuje jeho objem. Takového odpadu se pak na korbu nákladního auta vejde daleko více a jeho odvoz bude úspornější. “Výrazně se posílí kapacita, a tak budeme moci vypustit nebo omezit některé stávající drahé činnosti, jako je skládkování či jízdy při odvozu odpadu na skládky po nezpevněných komunikacích, které více ničí jak techniku, tak i její pneumatiky.” vysvětlil Šulta.

 

Novými praktickými pomocníky budou také dva vozy, u kterých se může měnit nástavba. První, velký asi jako Multicar, využijí zaměstnanci v létě pro kropicí nástavbu, v zimě pak podvozek osadí sypačem. Druhý vůz, tentokrát traktor s pohonem všech čtyř kol, je také sestrojen variabilně, aby zvládl několik činností. Může tak sekat travnaté plochy u komunikací, drtit bioodpad nebo odklízet sníh. Tento jeden stroj nahradí dva zastaralé traktory s malým výkonem.

 

Minimální poruchovost a maximální výkon. To byl požadavek pro koupi žacího ústrojí k stávajícím pojízdným sekačkám. Ty se dočkají také mulčovacího zařízení, které ušetří čas a náklady potřebné pro odvoz posekané trávy.

 

 Technické služby letos zdokonalí i software počítačů. “Tyto investice pomohou k rychlejšímu zpracování dat a informací i k plnému využití nového informačního systému, který byl zakoupen v loňském roce a v současné době dokončujeme jeho implementaci,” řekl ředitel Technických služeb Zbyněk Koblížek.

 

V deseti milionech určených pro letošní nákup nové techniky je započítáno také 800 tisíc, které organizace doplatí v rámci získané dotace pro pořízení nových chodníkových samosběrů. Tyto zametáky budou čistit komunikace každý den, pokud to povětrnostní podmínky dovolí.