Aktuální informace

Recertifikační audit v organizaci Technické služby města Chomutova

 

  Ve dnech 23. – 25.11.2011 proběhl v organizaci náročný recertifikační audit zavedeného integrovaného systému řízení dle norem ISO 9001, 14001 a OHSAS 18011. Auditoři mezinárodního certifikačního orgánu CQS prověřili funkčnost a rozvoj celého systému řízení, návaznost na vyhlášenou integrovanou politiku, provázanost všech procesů, zdokumentování a popis všech činností a celkové zlepšování systému, které je snahou naší organizace.

 

   Výsledkem tohoto auditu bylo konstatování shody ve všech prvcích kriteriálních norem a prodloužení platnosti certifikátů na další období tří let. Organizace byla celkově vyhodnocena jako funkční a stále se rozvíjející systém, jehož cílem je snaha o spokojenost zákazníka, péče o ochranu životního prostředí a v neposlední řadě bezpečnost a ochrana zdraví svých zaměstnanců.

 

  Integrovaný systém řízení je v organizaci zaveden od roku 2005 a tento recertifikační audit byl v pořadí již druhý.