Aktuální informace

Sběrné dvory loni zpracovaly tisíce tun odpadu

 

Obyvatelé města i místní podnikatelé si zvykli využívat služeb sběrných dvorů ve městě. Dokazuje to množství odpadu, který Technické služby loni přijaly. Celkem čtyři sběrné dvory v roce 2012 zpracovaly více než sedm tisíc tun a jednadvacet tisíc kusů odpadu. “Přestože stále v ulicích města a na jeho okrajích zaznamenáváme výskyt černých skládek, je zcela zřejmé, že lidem na čistém životním prostředí ve městě čím dál víc záleží,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Pro obyvatele slouží sběrné dvory zdarma, výjimku tvoří umístění stavebního materiálu, které je zpoplatněno. Ze statistiky vyplývá, že velmi často lidé využívají sběrná místa pro odložení pneumatik. Právě těch loni přinesli více než pět tisíc kusů. “Dobrá spolupráce s obyvateli i s firmami již funguje také v oblasti takzvaného zpětného odběru, tedy v odběru různého elektrozařízení a spotřebičů,” informoval Marek Pohl, vedoucí provozovny odpadového hospodářství. Právě tohoto materiálu loni lidé do dvorů přinesli přes šest tisíc kusů, firmy pak o pár stovek kusů méně.

 

Zatímco do sběrných dvorů lidé nosí bez problémů i bioodpad či komunální a nebezpečný odpad, stále ještě si úplně nezvykli odkládat tam i objemný odpad, tedy kusy nábytku, koberce či jiné vybavení bytů a domů. Právě to často končí u běžných kontejnerů a Technické služby ho musí svážet zvlášť. Přitom právě tímto jednáním lidé porušují městskou vyhlášku a mohou za to být pokutováni strážníky jako za zakládání černé skládky. Samotná pokuta však tuto situaci neřeší, přestupci odpad musí stejně odnést tam, kam patří.

 

Obyvatelé mohou využívat jak dva sběrné dvory v ulici Pražská a U Větrného mlýna, tak i dvě sběrná místa v ulicích Kamenná a Jiráskova. Pro firmy jsou určené pouze sběrné dvory. Lidé sem mohou nosit velkoobjemový odpad, papír, sklo, plasty, zářivky a výbojky, nepoužité léky, nádoby od barev, ředidel a olejů, domácí elektrospotřebiče nebo pneumatiky. “Odpad ze sběrných dvorů je po roztřídění převezen na skládku, kde ho pracovníci přeloží do velkoobjemových kontejnerů a následně odvezou k odstranění na skládky Tušimice a Vysoká Pec,” doplnil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Část odpadu zlikvidují odborné firmy formou recyklace.