Aktuální informace

Staré nádoby na tříděný odpad nahrazují Technické služby novými

 

Technické služby mění staré kontejnery na tříděný odpad za nové. Postupně bude v ulicích obměněno přes sto nádob. “Výměna je možná i díky lidem, kteří třídí odpad. Nové kontejnery totiž poskytla společnost EKO-KOM právě za dobré výsledky v třídění odpadu,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Pětatřicet kontejnerů na sklo již pracovníci Technických služeb vyměnili. Některé plechové nádoby byly staré i patnáct let, takže už byly dost opotřebované. “Nové kontejnery na separované sklo jsme umístili do lokalit, kde to bylo nejvíce zapotřebí, tedy například v ulici Na Moráni, Beethovenova, Palackého, Vrchlického, Lidické a mnoha dalších,” vyjmenoval vedoucí provozovny odpadového hospodářství Marek Pohl.

 

V dalších týdnech budou Technické služby s výměnou kontejnerů pokračovat. Na předem vytipovaných místech vymění ještě pětatřicet nádob na plasty a stejný počet na papír.

 

Kromě této plošné výměny se Technické služby o kontejnery starají po celý rok. Pokud nějakou nádobu poškodí vandalové nebo se stane z jiného důvodu nefunkční, je okamžitě opravena nebo nahrazena jinou.