Aktuální informace

Technické služby likvidují zastaralá klepadla i sušáky

 

Staré a nepoužívané části prvků dětských hřišť, klepadel i sušáků mizí z ulic města. Pracovníci Technických služeb je postupně demontují, desítky odstranili loni, letos v činnosti pokračují. “Tyto prvky bývají často poškozené, nefunkční. Mohou být i nebezpečné. Je tedy naším cílem, abychom je odstranili v co možná nejkratší době,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Stará klepadla i sušáky již dnes používá velmi málo lidí, jen některá jsou ještě v původním stavu, většina je již poškozená. Jsou navíc železná a mohou tak lákat ke krádeži takzvané sběrače kovů, kteří mohou být při jejich odřezávání nebezpeční pro sebe i okolí. “Na základě vyjádření Chomutovské bytové, která oficiálně schválila odstranění sušáků a klepadel před domy v její správě, magistrát žádal o jejich postupné odstraňováni,” informoval Juraj Szabo, vedoucí provozovny Technických služeb města Chomutova.

 

Loni technické služby odstranily patnáct klepadel a třiadvacet konstrukcí na sušení prádla.

 

S budováním nových dětských hřišť se postupně přestala používat ta původní. Staré herní prvky byly většinou z míst odstraněny, na mnoha stanovištích však zůstaly například betonové základy laviček či prolézaček. Ty budou také odstraněné i s prvky, které již nevyhovují normám. Loni jich technické služby odstranily pětačtyřicet.

 

Dětská hřiště musí splňovat mnoho kritérií, jak bezpečnostních, tak i hygienických. Prvky tedy musí být stále ve vyhovujícím stavu, pokud tomu tak není, Technické služby musí ihned věc napravit. Dochází tedy k pravidelným kontrolám hřišť.

 

Harmonogram demontážních prací na letošní rok není přesně určen, pracovníci Technických služeb odstraňování řeší operativně během roku.