Aktuální informace

Technické služby nemají problém s kvalitou své práce, dokázal to audit

 

Technické služby obhájily svou dobrou práci. Při recertifikačním auditu se ukázalo, že organizace má stále dobré vedení, odvádí kvalitní práci a stará se o své zaměstnance. “Trojici certifikátů z oblasti systému řízení kvality, životního prostředí a systému managementu bezpečnosti práci a ochrany zdraví získaly technické služby v roce 2011.  Listopadová obhajoba prodloužila platnost certifikátů až do prosince roku 2017,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Recertifikační audit provedla společnost CQS - sdružení pro certifikaci systémů řízení. Ta prověřovala ze zmiňovaných tří oblastí dokumentaci, nejrůznější záznamy a také auditoři osobně hovořili se zaměstnanci technických služeb přímo při práci.

 

Auditu se podrobilo i vedení organizace. “Společnost se zaměřila na odpovědnost vedení, integrovanou politiku, plnění různých cílů a programů, řízení dokumentů a záznamů či hodnocení efektivity procesů, které vykonáváme,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek. Audit se poté zaměřil na procesy samotné, tedy na nakládání s odpady včetně těch nebezpečných, čištění města, správu a údržbu komunikací včetně zimní údržby, správu a údržbu veřejné zeleně, hřbitovní a pohřební služby, provoz a údržbu veřejného osvětlení a světelné dopravní signalizace, dopravu, opravy a údržbu motorových vozidel, mechanizaci a stroje. Auditem bylo prověřeno také oddělení řízení lidských zdrojů a zásobování i systém bezpečnosti práce a ekologie.

 

Výsledek recertifikačního auditu byl velmi uspokojivý, ve všech směrech organizace certifikáty ISO 9001, 14001 a 18001 obhájila. “Certifikace z naší strany není chápána jako nutnost, ale především potvrzení toho, že jsou správně nastaveny interní procesy a kontrolní mechanismy. V neposlední řadě, je to příležitost pro objektivní zhodnocení všech našich procesů a následně příležitost pro neustálé zlepšování,” doplnil ředitel Technických služeb.