Aktuální informace

Technické služby opravují spáry mezi kostkami

 

Technické služby v centru města doplňují spáry v kamenné dlažbě. Předchází tím případnému poničení silnice nebo chodníků. “Pokud by mezi kostkami došlo k četnějším mezerám, začaly by se uvolňovat. Spáry doplňujeme po celém městě podle potřeby, nebo jednou za dva roky,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Mezery mezi kostkami vznikají běžným opotřebením či při přívalových deštích a vymetáním a vysáváním nepořádku při úklidu ulic. “K vyplnění používáme jemné kamenivo frakce od 0 do 4 milimetrů, kterému se říká prach. Na vmetání prachu do spár dlažby se podílí čtyři zaměstnanci,” řekl vedoucí provozovny místních komunikací Vladimír Hurník. Nyní práce probíhají na náměstí 1. máje a v přilehlých ulicích.

 

Pracovníci s vozíkem plným kameniva nasypou materiál na komunikaci a pečlivě ho vmetají do spár. Práce potrvají zhruba čtrnáct dní.