Aktuální informace

Technické služby se postarají o čistotu při festivalu Otevřeno

 

Technické služby pomáhají zajistit hladký průběh multižánrového festivalu Otevřeno. Starají se o odpadky, úpravu prostředí i změnu dopravního značení. “Pomoc Technických služeb je zapotřebí při konání většiny akcí ve městě. Jednak provádí dohodnuté činnosti, ale často musí být schopné reagovat i na nárazové činnosti, například mimořádný svoz odpadků či úklid,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Jedna část festivalu - muzikál Dracula základní umělecké školy - se konala na náměstí. Proto několik hodin před začátkem bylo zapotřebí rozebrat a přemístit květinovou pyramidu ke kašně. “Na náměstí jsme dále umístili dva malé kontejnery, dalších šest malých a jeden velký pak přistavíme dnes k městskému divadlu, kde se bude konat hlavní část programu,” informoval provozně-technický náměstek Technických služeb města Chomutova Miroslav Šulta.

 

Zapotřebí bylo posekat trávu před budovou Severočeských dolů a divadlem, organizace dále zajistila změnu dopravního značení podle potřeb organizátora festivalu společnosti Kultura a sport Chomutov. Celkem se na přípravě festivalu podílí šest pracovníků Technických služeb s vozidlem s hydraulickou rukou a avií.

 

Technické služby prováděly podobné práce i při Chomutovských slavnostech. Po dva dny tehdy zajišťovaly čistotu v místě konání a po skončení uklidily prostranství. Celkem sesbíraly a svezly přes dvě tuny odpadků z košů, popelnic i ze zeleně.