Aktuální informace

Technické služby téměř denně likvidují černé skládky

 

Přes dva a půl milionu ročně stojí likvidace černých skládek ve městě. Technické služby je likvidují takřka denně. “Lidé si to často vůbec neuvědomují, ale za černou skládku se považuje i velkoobjemový odpad položený u kontejnerového stání. Nevědomky tak způsobují černou skládku, kterou nemůže zklikvidovat běžný vůz na svoz odpadu, ale musíme kvůli tomu vypravit auto zvlášť,” upozornil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Právě svoz velkoobjemového odpadu položeného u kontejneru stojí ročně zhruba dva a půl milionu korun. “Vyjíždí kvůli tomu takřka denně jedna až dvě avie, protože do běžného popelářského vozu tento odpad umístit nelze, musí se odvézt na nákladním autě. Starý nábytek nebo odpad po rekonstrukcích bytu patří do velkoobjemových kontejnerů, které jsou během celý rok umísťovány po celém městě,” uvedl provozně-technický náměstek Miroslav Šulta. Kde tyto velké kontejnery stojí, zjistí lidé z rozpisu na webových stránkách www.tsmch.cz.

 

Technické služby likvidují ve spolupráci s magistrátem i černé skládky na pozemcích města, které nejsou ve správě technických služeb. Tedy na místech, kam lidé vysypou různý druh odpadu. Často tím dochází i ke znečišťování životního prostředí. “Likvidace těchto skládek nás loni stála přes sto osmdesát tisíc korun,” doplnil Miroslav Šulta. Loni technické služby odvezly 2,4 tuny pneumatik, necelou tunu zeminy, tunu bioodpadu a přes 60 tun směsného odpadu.

 

Takové černé skládky se vyskytovaly například na Zadních Vinohradech, v ulici Beethovenova, na Zahradní, Písečné, v Lipské ulici a na dalších místech.