Aktuální informace

Technické služby upravují areál hřbitova i zanedbané hroby

 

Chomutov 14. 11. 2012 – V dušičkovém období navštívily hřbitovy tisíce lidí. Místní obyvatele i pozůstalé z bližšího či vzdálenějšího okolí přivítaly upravené prostory místa posledního odpočinku. Technické služby se totiž o hřbitovy starají po celý rok. “Hřbitov je pietní místo, a my se proto snažíme tuto atmosféru zachovat. Lidé si však musejí uvědomit, že i na nich závisí, jak bude prostředí vypadat,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Pracovníci technických služeb v podzimních měsících shrabují lístí, starají se o stromy i dřeviny, které podle potřeby prořezávají. Po celou zimu pak odklízejí sníh z hlavních hřbitovních cest, a to nejen kvůli jejich vzhledu, ale zejména pro zajištění bezpečnosti pozůstalých. Část práce tvoří i sběr odpadků, které někteří nezodpovědní lidé pohodí na zem.

 

Pro mnoho lidí je péče o místo odpočinku zesnulého samozřejmostí, jsou však i hroby, jež během roku doznají jen málo změn. “S nájemci máme uzavřenou smlouvu, ve které se zavazují, že budou místo řádně udržovat. Problém je v tom, že mnohdy nemáme koho upozorňovat na nedostatky. Lidé  nám totiž často nenahlásí změnu adresy, pokud se během desetiletého období, na něž mají místo předplacené, odstěhují,” upozornil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Ne vždy je na vině zanedbaného vzhledu jen nezájem pozůstalých. V mnoha případech jsou pozůstalí z daleka, a hřbitov tak navštěvují jen jednou nebo dvakrát ročně. “Vánoční výzdobu, která zdobí hroby ještě v létě, musíme odstranit. Překáží nám totiž při údržbě,” řekl vedoucí pohřební služby a správy hřbitovů Stanislav Drexler. „Podobná situace nastává i při sečení trávy okolo hrobů. Než absolvovat zdlouhavou a často bezvýslednou cestu obesílání nájemců, aby zarostlý hrob upravili, raději okolí hrobu sami posekáme. Je to pro nás rychlejší a snazší,“ dodal vedoucí.

 

Pokud pozůstalí přestanou platit poplatky, místo pro zesnulého podle zákona o pohřebnictví propadne. Na toto místo je později pohřben jiný nebožtík. “To se vlastně stalo s místy  po německých obyvatelích, které jsou nyní znovu obsazovány,” doplnil Drexler.

 

V posledních letech ubývá pohřbů do země. Pozůstalí spíše nechávají své zesnulé zpopelňovat a ostatky pak uloží v urnách do pomníku nebo na vsypovou loučku. “Pohřbů do země je zhruba sedmdesát ročně, anonymních vsypů na loučku pak asi sto,” informoval Zbyněk Koblížek.

 

Informace k zařízení pohřbu včetně potřebných dokumentů lidé naleznou na internetových stránkách www.tsmch.cz. Obsahují také otevírací doby hřbitovů.