Aktuální informace

Technické služby získaly z motivačního programu nová PC

 

Technické služby získaly z motivačního programu společnosti Elektrovin odměnu 30 000 korun za třídění odpadu.

 

Získané finanční prostředky byly použity na pořízení dvou nových kancelářských PC.

 

Pořízená  PC  budou umístěna v kancelářích obsluhy sběrných dvorů U Větrného mlýna 4605 a Jiráskova 4595, Chomutov.

 

Budou sloužit k evidování přijatých odpadů a elektrozařízení od různých původců (občané města Chomutova a občané okolních spádových obcí, podnikatelské subjekty).

 

Zpětně odebraná elektrozařízení jsou odděleně shromažďovány do označených kontejnerů poskytnutých kolektivními systémy. Po naplnění kapacity kontejnerů bude pomocí zakoupených PC přes internetový objednávkový systém RECOS objednán jejich odvoz.

 

Rozhodnutí o schválení žádosti je k nalédnutí ZDE.