Aktuální informace

Technické služby zrecyklují tisíce tun asfaltu

 

Životní prostředí šetří Technické služby města Chomutova mimo jiné i recyklací asfaltu. Ten již zaplnil plochu recyklačního dvora stavebního odpadu v areálu bývalé chomutovské skládky. „Recyklace je nejšetrnější zpracování odpadu. Veřejnosti je dobře známé toto zpracování u papíru, skla a plastů. Technické služby ale k dalšímu využití připravují i bioodpad a asfalt,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

 Na zpracování nyní čeká asi šest tisíc tun asfaltových ker, které dříve tvořily povrchy komunikací ve městě. Nákladní auta je odvážejí ke zpracování do obalovny živičných směsí. „Obalovna je zařízení, ve kterém se vyfrézované asfaltové kusy z vozovek použijí pro výrobu asfaltových recyklátů,” vysvětlil vedoucí provozovny Odpadového hospodářství města Chomutova Marek Pohl.

 

Pro výrobu směsí je zapotřebí voda, cement, asfaltové pojivo a kamenivo. Tyto suroviny se rozdrtí, nadávkují, zahřejí a promíchají. Z tohoto procesu vzniknou recyklovatelné asfaltové směsi, které se používají na stavbách například při pokládce do podkladních vrstev komunikací. „Zároveň se díky využití těchto recyklovatelných stavebních odpadů šetří životní prostředí a primární suroviny. Snižují se výrobní náklady na výrobu nových asfaltových směsí, což se projeví na konečné ceně výrobků,” doplnil ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.