Aktuální informace

Tráva zaměstnávala Technické služby po většinu roku

 

Technické služby ukončily seč trávníků ve městě. Zatímco v jiných letech prováděli pracovníci tři kola seče a čtvrtou již jen na některých místech, letos se konala celá čtyři kola seče. Tráva jako by nechtěla přestat růst. “Počasí již od brzkého jara růstu trávy prospívalo a stejně tak tomu bylo i na podzim. Technické služby se tak musely vyrovnat s téměř celoroční sečí. Organizace však umí flexibilně reagovat na různé situace, a toto se letos opět potvrdilo,” uvedl náměstek primátora Martin Klouda.

 

Letošní seč byla velice náročná. “Příznivé klimatické podmínky umožnily  nepřetržitý růst trávy s velkými přírůstky během krátké doby což způsobovalo, že se některé plochy musely přesekávat. To znamená, že se muselo stejné místo posekat na dvakrát, a to je časově i finančně náročnější,” vysvětlil vedoucí provozovny veřejné zeleně Daniel Voborník.

 

Čtvrté kolo seče se konalo na sídlišti Blatenská, Vodních Staveb, Zadní Vinohrady, V. Nezvala, A. Muchy, Pod Břízami, Růžová a na sídlišti Mostecká. Přestože teploty pomáhaly růst trávě, byly příznivé i pro padání listí ze stromů. Technické služby tedy zároveň se sečí i sbíraly listí.

 

Seč trávy začíná každý rok v dubnu, podle klimatických podmínek ale může začít i dříve či později. Tak tomu bylo například v roce 2013, kdy dlouhá zima růst zbrzdila a seč začala až začátkem května.