Aktuální informace

Vánočního odpadu bylo letos více

 

O letošních vánočních svátcích svezly technické služby téměř dvě stě tun komunálního odpadu. Mimořádné svozy se konaly 23., 25. a 26. prosince. “Tyto mimořádné svozy jsou o svátcích důležité. Před Štědrým dnem jsme kontejnery vyprázdnily, aby byly připravené na odpad z dárků. Po svátcích jsme pak všechny kontejnery znovu vyvezli. Sváželi jsme také velkoobjemový odpad, který lidé položili volně ke kontejnerům,” uvedl ředitel Technických služeb města Chomutova Zbyněk Koblížek.

 

Odpad z ulic sváželo šest popelářských vozů, dvě avie a dvě multikáry. Celkem bylo svezeno 167 tun komunálního odpadu, dále 20 tun papíru a 7 tun plastů. “Z tohoto množství bylo 13 tun velkoobjemového odpadu,” uvedl vedoucí provozovny odpadů Marek Pohl. Při mimořádných svozech nezaznamenaly technické služby žádný problém.

 

Počet tun svezeného odpadu při mimořádných svozech bylo více než v loňském roce. Tehdy technické služby svezly zhruba 130 tun odpadu. 

 

Produkce odpadu o vánočních svátcích je každoročně zhruba o 15 procent vyšší v porovnání s běžným svozovým dnem.