Aktuální informace

Výměna informačních samolep

     Vzhledem k požadavku na doplnění informací na samolepách na kontejnerech na separovaný odpad provádíme jejich obnovu.
     Kompletní výměna již proběhla v oblasti Horní Vsi (mezi ulicemi Blatenská, Bezručova a Svahová). Termín dokončení výměn samolep je předpokládán do konce května. Nové samolepky obsahují také adresu našich webových stránek a kontaktní telefon na dispečink, kam lze volat v případě problému s odpady.