Aktuální informace

Za třídění bioodpadu dostanou lidé kompost na zahrádku

 

Chomutov 17. 8. 2012 – Píli Chomutovanů v třídění bioodpadu do hnědých popelnic, technické služby a město Chomutov ocení tím, že jim dají zdarma kompost na jejich zahrádky. „Bioodpad se sváží především ze čtvrtí rodinných domků a nejenom jejich majitelé, ale i občané města tak mohou kompost využít pro zahrádkaření,“ řekl náměstek primátora Martin Klouda.

 

 

Kompost si budou moci lidé odvážet zdarma od 1. září do 30. listopadu. Zapotřebí je však předem vyzvednout odběrovou kartu. Ta bude k dispozici ve vážním domku v areálu skládky v Pražské ulici. „Každý zájemce si může várku kompostu odvézt šestkrát a pokud si kompost sám naloží zaplatí jen 36 korun za vážení vozidla,“ řekl ředitel TSMCH Zbyněk Koblížek.  Zda je kompost připravený k vyzvednutí si mohou lidé ověřit na telefonním čísle 731 411 779.

 

Odběrová karta:

 

 Dostatek kompostu zajistí zařízení pro přeměnu biologicky rozložitelného odpadu na kompost Fermentor EWA. Ten zahájil první výrobní proces. V úterý 21. srpna jej pracovníci technických služeb uvedli do provozu. Fermentor je naplňován bioodpadem z hnědých nádob na přírodní odpad, takzvaných  kompostejnerů. Ty sváží technické služby každých čtrnáct dní. Ve městě je jich již 2 649. Zbytky ovoce a zeleniny z domácností tak společně s posekanou trávou a odřezanými větvemi z ulic města vytvoří kvalitní náplň fermentoru. „Kompost, než se dostane k občanům, bude podroben chemickému a mikrobiologickému rozboru,“ dodává Koblížek.

 

 

Technické služby pořídily fermentor, kompostejnery (hnědé popelnice), drtící a třídící lopatu a svozové vozidlo díky dotaci z operačního programu životního prostředí na zkvalitnění nakládání s odpady, který vychází  z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. „Díky novým zařízením jsme zkvalitnili  a zvýšili kapacitu nakládání s bioodpadem. S dalšími kompostejnery přibylo množství bioodpadu, který nyní efektně využijeme,“ doplnil Martin Klouda.

 

 

     Klikněte pro otevření fotogalerie