Aktuální informace

Zúčastněte se s námi akce "Ukliďme Česko"

 

Největší dobrovolnická akce v republice Ukliďme Česko se za několik dní uskuteční i v Chomutově. Chcete se zapojit? Radnice organizuje v sobotu 16. dubna úklid na cyklostezce mezi zooparkem a silnicí 1/13. „Vloni jsme v lesíku u nemocnice sesbírali tři tuny odpadu. Budu rád, když se zapojí ještě více dobrovolníků a sesbíráme ještě více odpadu a tím pomůžeme městu,” vyzývá primátor Daniel Černý. Akce se bude v Chomutově konat potřetí. Poprvé dobrovolníci uklízeli Eldorádo.

 

Sraz dobrovolníků je v sobotu 16. dubna v 9 hodin na odstavné ploše po pravé straně horní vstupní brány do zooparku (u silnice I/13). Na tomto místě budou na dobrovolníky čekat organizátoři, kteří jim dají pytle a rukavice. Nasměrují je na místo úklidu. Dobrovolníci, kteří přijdou k horní bráně zooparku, budou uklízet prostor mezi plotem zooparku a třináctkou a pokračovat se bude až k čerpací stanici. Vybranou lokalitu pro úklid navrhli sami občané v podnětech zaslaných městu. Zájemci se také mohou přidat do veřejné skupiny Ukliďme Chomutov na Facebooku.

 

Chcete se zapojit do akce Ukliďme Česko sami a uklidit jinou část města? I to je samozřejmě možné. Stačí se přihlásit na stránkách akce www.uklidmecesko.cz. Tam najdete podrobný návod jak postupovat a od celostátního organizátora obdržíte pytle i rukavice. A co s nasbíranými odpadky? Kontaktujte předem paní Ilonu Spoustovou z odboru životního prostředí na telefonu 474 637 935 nebo e-mailu i.spoustova@chomutov-mesto.cz a domluvte si místo, odkud a kdy budou moci technické služby naplněné pytle odvézt. 

 

 

Pravidla bezpečnosti práce

  1. Veškeré práce budu provádět podle pokynů místního organizátora akce, jenž stanoví bezpečný způsob rozebrání skládky, tak aby např. nedošlo k sesutí skládky a zavalení pracovníků.

  2. Rodiče nebo zákonní zástupci nesou plnou odpovědnost za bezpečnost svých dětí.

  3. Jakékoliv zranění v průběhu akce neprodleně ohlásím místnímu organizátorovi a nechám ošetřit.

  4. Při práci budu používat osobní ochranné pomůcky (rukavice, dlouhé kalhoty, dlouhé rukávy, vhodnou/pevnou obuv, v případě potřeby ochranné brýle, čepici).

  5. V případě nálezu jehel, případně munice se jich vůbec nedotýkám a okamžitě informuji místního organizátora, jenž vyrozumí Policii ČR.

  6. V případě nálezu tlakových nádob, nádob se stlačeným plynem, se nálezu nedotýkám, informuji místního organizátora, jenž uvědomí hasičskou záchrannou službu.

  7. Při nálezu azbestového materiálu, kanystrů s nebezpečnými látkami nebo uhynulých zvířat se jich dále nedotýkám a nijak s nimi nemanipuluji, informuji místního organizátora, který o nálezu nebezpečného odpadu odešle hlášení prostřednictvím ZmapujTo.cz.

  8. Při manipulaci s rozměrným odpadem a při používání jakýchkoliv nástrojů mám na paměti svou vlastní bezpečnost a především bezpečnost pracovníků ve svém okolí.

  9. Nevstupuji do jakýchkoliv prostor, kde by hrozilo nebezpečí propadnutí, zavalení či utonutí, nevstupuji do objektů určených k demolici apod.

  10. Při pohybu na silnici či v blízkosti železnice budu dbát zvýšené opatrnosti a budu používat reflexní vestu.