Bioodpady

Jeden z cílu je zlepšení nakládání s bioodpady jako jednoho z pilířů environmentální strategie zemí Evropského společenství. Pro dobré kompostování je podmínkou dobrý vstupní materiál - v případě sběru bioodpadu z domácností je třeba nepodceňovat výběr sběrných nádob. Při tříděném sběru biologického složky komunálního odpadu je jednou z hlavních komplikací delší skladování vytříděného bioodpadu ve sběrné nádobě.

Informace ke svozu bioodpadu

Informace ke svozu bioodpadu Informace k rozvezeným sběrným nádobám na separovaný sběr bioodpadu. více...

Nové kompostejnery a svozový vůz rozšíří a zkvalitní svoz bioodpadu

Nové kompostejnery a svozový vůz rozšíří a zkvalitní svoz bioodpadu Tisková zpráva o svozu bioodpadu. více...

Uzavřený systém kompostování v aerobním fermentoru EWA

Uzavřený systém kompostování v aerobním fermentoru EWA Technické služby, zakoupily uzavřený systém kompostování v aerobním fermentoru EWA více...

Komunální vozidlo na svoz bioodpadu

Komunální vozidlo na svoz bioodpadu Technické služby mají nový přírůstek do vozového parku více...

Moderní sběrné nádoby na bioodpady

Moderní sběrné nádoby na bioodpady Nekvalitní vstupní materiál, nebo jeho nedostatek pak ovlivňuje i fungování kompostáren. Řešením může být speciálně konstruovaná moderní sběrná nádoba na bioodpady, která pro bioodpad zajišťuje specifické podmínky, tedy zejména zajistí aerobní podmínky. více...