Bioodpady

Informace ke svozu bioodpadu

 

Vážení občané,

 

Dovolujeme si Vás informovat o projektu „Rozšíření svozu bioodpadů a navýšení kapacity kompostárny“, na který se Technickým službám města Chomutova podařilo získat dotaci ve výši 12 264 000 Kč z evropských fondů. Bioodpad se bude utříděně odkládat do speciální hnědé nádoby, kterou jste právě obdrželi.

 

Děkujeme Vám za pozornost, kterou věnujete této informaci a za účast v tomto projektu.

 

Od našich zaměstnanců jste obdrželi plastovou hnědou nádobu o objemu 140 l určenou ke sběru bioodpadu.

 

Vývoz bioodpadu ve bude uskutečňován vždy ve svozový den s četností svozu 1x za 14 dní v lichý nebo sudý týden, dle vaší lokality.

 

 Harmonogram jednotlivých lokalit naleznete ZDE

 

 Jaké druhy bioodpadu lze do nádoby ukládat?

 

a)      listí, tráva, drny se zeminou

b)      zbytky rostlin – kořeny, listy, květiny apod.

c)      kousky větví, keřů a stromů (rozsekané, rozdrcené nebo zpracované štěpkovačem)

d)     piliny, dřevěný popel

e)      spadané ovoce se zbytky trávy a ořezem z keřů a stromků

f)       bioodpad z kuchyně (zbytky ovoce a zeleniny, okrajky z brambor, mrkve, okurek, okusky jablek, čajové sáčky, kávová sedlina, skořápky z vajec

 

 

 

Jaké druhy bioodpadu do nádoby nepatří?

 

a)      tekuté zbytky jídel

b)      oleje

c)      kosti a maso

d)     uhynulá zvířata (tzv. kadávery)

e)      biologicky nerozložitelný (nebo obtížně rozložitelný) bioodpad – podestýlky domácích zvířat, papírové pleny, oharky od cigaret, uhelný prach, obsah pytlů z vysavačů

 

 

POZOR !!!!

 

Při nedůsledném třídění znehodnotíte již vytříděný bioodpad určený ke kompostování!

 

 

Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na telefonním čísle: 731 411 753, 731 411 757 nebo na  e-mailových adresách: m.pohl@tsmch.cz, j.kratek@tsmch.cz