Bioodpady

Komunální vozidlo na svoz bioodpadu

Vozidlo na svoz bioodpadů

 

Typ vozidla: MAN TGS 28.400 s nástavbou FAUN ROTOPRESS 518

 

Cena: 7 140 000,-(včetně DPH 20 %)

 

Předpokládané uvedení do provozu: 7/2012

 

Účel: Vozidlo bude přednostně sloužit ke svozu bioodpadu z 1 900 ks odpadových nádob typu Compostainer CT 140, které budou postupně poskytovány s pomocí dotace. Volná kapacita vozidla bude dále využita ke svozu bioodpadu z jižpořízených nádob (758 ks) situovaných u rodinných domů a nádob na separovaný odpad (papír a plasty) na území města Chomutova.

 

Mycí zařízení:

 

a) obsahuje zařízení na vyprázdnění a vymytí nádob v rámci jedné operace,

 

b) vozidlo disponuje vysokotlakým mycím systémem, který pracuje pod tlakem min. 100 barů,

 

c) všechny mycí a sběrné nádrže jsou vyrobeny z nerezové oceli, mycí zařízení splňuje požadavky hygienických norem,

 

d) ke sběru bioodpadu jsou využívány speciální typy nádob Compostainer CT 120, ve kterých shromažďovaný bioodpad díky dosažení aerobních podmínek nezahnívá, nedochází k uvolnění zápachu do ovzduší produkty biologického rozkladu, současně se snižuje jeho hmotnost a také nedochází k usazování BRO na stěnách nádob

 

e) zařízení je schopno mytí univerzálních popelnic o objemu 120-360 l a kontejnerů o objemu 660-1 100 l

 

f) v kabiněvozidla je instalován elektronický systém, kterým lze regulovat časové intervaly mytí nádob.