Bioodpady

Moderní sběrné nádoby na bioodpady

Jeden z cílu je zlepšení nakládání s bioodpady jako jednoho z pilířů environmentální strategie zemí Evropského společenství.

Obce a města jsou povinny odebrat alespoň polovinu z množství kompostů vyhovující jakosti, které je možné vyrobit z biologicky rozložitelného komunálního odpadu, vzniklého na jejich území v předchozím roce.

 


  Moderní sběrná nádoba na bioodpady Moderní sběrná nádoba na bioodpady

 

 

 

 

 

 

 

Pro dobré kompostování je podmínkou dobrý vstupní materiál - v případě sběru bioodpadu z domácností je třeba nepodceňovat výběr sběrných nádob.

Při tříděném sběru biologického složky komunálního odpadu je jednou z hlavních komplikací delší skladování vytříděného bioodpadu ve sběrné nádobě. Za nedostatečného přístupu vzduchu se bioodpad začne rozkládat za vzniku značného zápachu. Ten obyvatele od separovaného sběru biologického podílu spolehlivě odradí. Nekvalitní vstupní materiál, nebo jeho nedostatek pak ovlivňuje i fungování kompostáren. Řešením může být speciálně konstruovaná sběrová nádoba, která pro bioodpad zajišťuje specifické podmínky, tedy zejména zajistí aerobní podmínky. Takovou nádobu nabízí pod názvem Compostainer společnost SSI Scháfer.

 V aerobním prostředí Compostaineru dochází k rozvoji mikroorganismů, které přeměňují biohmotu. V nádobě postupně vzrůstá teplota až na 55 °C. Při dobrém provětrávání dochází k odpařování vody, takže se postupně snižuje hmotnost odpadu. Podle studií dochází během 14 dnů ke snížení hmotnosti až o 13 %. Díky tomu, že probíhají aerobní procesy, udržuje se pH v nádobě na více méně neutrální hodnotě, díky čemuž obsah nezapáchá, ale má zemitou vůni. Omezuje se také výskyt červů a larev hmyzu.