Bioodpady

Uzavřený systém kompostování v aerobním fermentoru EWA

 
Aerobní fermentor EWA je zařízení, ve kterém dochází za účasti mikroorganismů (bakterie, kvasinky, plísně, prvoci, červi) k řízenému materiálovému využití biologicky rozložitelných odpadů pro výrobu průmyslového kompostu. Díky intenzifikaci podmínek potřebných pro aktivaci a syntézu mikrobiálních enzymů potřebných pro rozklad a přeměnu biologicky rozložitelných odpadů na konečný výrobek trvá proces fermentace kratší dobu 3-4 dny.
 
Výstupem ze zařízení je hygienizovaný a již nezapáchající produkt – tzv. fermentát s vlhkostí 40 %, který bude následně na ploše kompostárny podroben dozrávacímu procesu za vzniku kompostu určeného k následnému agrotechnickému využití. Doba přeměny fermentátu v kompost za účelem jeho aplikace na půdu bude 4-8 týdnů v závislosti na použitých vstupních substrátech  a charakteru zakládky.
 
Zařízení bude provozováno diskontinuálně. Zpracování bioodpadů v zařízení bude přímo navazovat na svozové harmonogramy bioodpadů ve městě Chomutově. Celková maximální roční kapacita fermentoru činí 2 250 t zpracovávaného materiálu.
 
Na vstupu do zařízení musí dojít k dokonalé homogenizaci vstupních surovin. Biomasa musí být k vytvoření vhodné zakládky upravena drce­ním, řezáním nebo sekáním. Maximální délka vlákni­tých substrátů je 50 mm. Pro dezintegraci a homogenizaci biomasy se používá drtící a třídící ALLU lopata, ve které se vstupní substráty do zakládky rozdrcují a současně mísí.